Prezentace knihy José Maria Zavaly

Ve čtvrtek 6 dubna, v předvečer dne, který by podle některých studií mohl být reálným datem ukřižování našeho Pána, byla v Madridu představena v Casa del Libro (Dům knihy) za účasti několika set osob (jeden účastník přicestoval až z Venezuely) kniha José Maria Zavaly Tajemství lépe střežené ve Fatimě.

Jak bylo již uvedeno, kniha se stala zajímavou z několika důvodů, které se nevážou přímo na tu nejatraktivnější část, totiž na grafologickou expertízu údajného rukopisu sestry Lucie, obsahujícího Třetí fatimské tajemství. Referenta, který nás o prezentaci informuje, zaujala kniha svou zvláštní strukturou. Jsou zde různé prvky, jen jakoby zdánlivě související. Patří k nim dosud nepublikovaný rozhovor v P. Gabrielem Amorthem, který obsahuje duchovní nárys uplynulého století a naší současnosti, ve které Fatima, P. Amorth a P. Pio vedou čtenáře objektivně k obrácení, pokání a modlitbě. Autor knihy José Maria a jeho manželka Paloma jsou duchovními dětmi P. Pia.

Část knihy je věnována dokumentu týkajícímu se Třetího tajemství.

Nejedná se o originál dokumentu, nýbrž o kopii buďto digitální nebo fotografickou. To přirozeně vyvolává otázky o její autentičnosti. Při prezentaci knihy byla osobně přítomna paní Begoña Slocker spolu s dalšími experty z oboru grafologie. Soudní expertíza publikovaná v knize byla provedena srovnáním dokumentu s rukopisem Prvního a Druhého tajemství, které vlastní rukou zapsala sestra Lucie dos Santos. Jelikož originály těchto rukopisů nebyly dostupné, bylo možno namítat, že dotyčný dokument může být falzifikát .

Na to Begoña Slocker odpověděla: »Pracujeme s originálními dokumenty, ale jestliže nejsou k dispozici, zakládá se expertíza především na rychlosti, sklonu a typu písma. Pokud by pak srovnávané typy položeny na sebe, byly identické, jednalo by se o falzifikát. V tomto případě tomu tak nebylo. Můj závěr je, že rukopis prvních tajemství a Třetího tajemství psala tatáž ruka. Konzultovala jsem svou expertízu s předsedou Španělské grafologické společnosti a s Tomášem Alonso de Coorcuera, španělským expertem číslo jedna, který byl profesorem na Polizia Scientifica v Madridu. Expertízu jsem prováděla velmi svědomitě a věnovala jí mnoho dní a nocí.«

Marco Tosatti, Stilum Curiae