Přesně v duchu Nostra aetate

Existenci náboženských společenství vyžaduje společenská povaha společnosti, tak i náboženství samého. Proto těmto společenstvím náleží svoboda řídit se vlastními pravidly, pomáhat členům v prožívání náboženského života a vzděláváním je podporovat … (Nostra aetate 4)

Přesně v duchu těchto zásad si satanistická církev v Orange Country ve státě Florida vymohla, aby od tohoto školního roku mohla šířit ve vyučovacích hodinách hravou formou základy satanismu.

Ve zvláštní učebnici vysvětluje dětem různé satanské rituály. Vydání učebnice bylo umožněno rozhodnutím soudu ve státě Florida. Soudce rozhodl, že když může škola šířit křesťanskou literaturu a Bibli, mají také ateisté právo distribuovat své materiály. Stoupenci Antikrista využili tohoto principu náboženské svobody.

                                                                           ad

Poznámka: Viz také Syllabus III. 15. a 16.