Přeji si, aby jednoho dne byl ve Vatikánu proveden velký exorcismus

Don Antonio Fortea

Zesnulý exorcista P. Gabriele Amorth byl silně kritizován, když několikrát mluvil o tom, že ve Vatikáně sídlí satanské sekty. P. Amorth byl 30 let exorcistou diecéze Řím. V lednu 2008 řekl pro týdeník Spiegel: Ve Vatikáně jsou satanské sekty. Není je vidět, ale jsou tam.

Nyní po jeho smrti v září loňského roku byla jeho slova potvrzena jiným exorcistou. Je jím Don Antonio Fortea, který řekl pro španělské vydání Newsweek:

Přeji si, aby jednoho dne byl ve Vatikánu proveden velký exorcismus.

Don Fortea sám provedl několik velkých exorcismů. Jednoho z nich se účastnil také jeden kardinál.

Don Antonio Fortea se stal knězem 1994 v diecézi Alcalá de Henares. V dalších letech se zabýval démonologií. Studium teologie a církevních dějin na Facultad de Teología de Comillas zakončil prací: „Exorcismus v naší době“. Když byl v průběhu pastorační činnosti jako farář sám konfrontován s problémy démonismu, prohloubil své studium na Papežském  Athaeneu  Regina Apostolorum a zakončil je dizertační prací Teologické problémy exorciční praxe.

Vypracoval zvláštní formu velkého exorcismu, který je zaměřen proti přítomnosti démonů na určitých místech, budovách nebo celých městech. Tato forma nebyla zatím Vatikánem aprobována. Důležité však je, že nebyla ani Vatikánem ani jinou církevní autoritou zakázána. Jednoho takového velkého exorcismu se účastnil jeden z kardinálů. Je na čase, aby tato forma byla na příslušných místech akceptována.

KI