Před volbou nového velmistra MŘ

Zítra se se schází kapitula Maltézského řádu k volbě nového velmistra.

V předvečer této události Catholic World News uveřejnil zprávu, která může znamenat velká překvapení ve vztazích Státní sekretariát, papež a Maltézský řád. CWN obdržel dokumenty, které byly distribuovány členům MŘ a které dokládají, že velký kancléř, kterého velmistr Matthew Festing sesadil a který vedl charitativní akce řádu, byl zapleten do distribuce antikoncepčních prostředků. Vnitřní vyšetřování prokázalo, že politika a praxe Malteser International byla v rozporu s naukou katolické církve. Velký kancléř podrobnosti těchto akcí řádu tajil. Z dokumentů vysvítá, že i papež František požadoval ukončení této praxe.

V lednu 2017 Matthew Festing odpověděl na tento papežův požadavek a žádal kancléře, aby odstoupil. Když to kancléř odmítl, z vlastní iniciativy ho sesadil. Zdá, že se unáhlil, protože, jak vyplývá z dokumentů, scházel souhlas dvou třetin nejvyšší rady. Papež si velmistra předvolal a požádal ho, aby nikomu neříkal o této schůzce. Když se Festing dostavil, žádal ho papež, aby odstoupil, a velmistr uposlechl. Někteří členové řádu však velmistrovi vytýkali, že to neměl dělat, a žádali, aby byl znovu potvrzen do této funkce.

Státní sekretariát, konkrétně mons. Angelo Becciu, ho požádal, aby v době nové volby se zdržoval mimo Řím. Matthew Festing však přijel do Říma. Podle dokumentů byl Boeselager degradován legálně a to nyní působí Vatikánu problémy. Nakonec však byl zrušen Festingovi zákaz pobytu v Římě. Navíc, jeho nepřítomnost při volbě by mohla způsobit její neplatnost.

Do nedávné záhadné finanční operace, která se v řádu uskutečnila, je zapleten také vysoký církevní diplomat v taláru.

Marco Tosatti, Stilum Curiae