Před čtyřmi roky bylo všechno jinak

Dva dni před překvapujícím oznámením svého odstoupení celebroval papež Benedikt XVI. 9.února 2013 v bazilice sv. Petra mši svatou se Suverénním Maltézským řádem. Stalo se tak u příležitosti 900. výročí udělení privilegia, kterým papež Paschal II. přiznal řádu suverenitu. Papež Benedikt tuto skutečnost zdůraznil slovy:

Důvodem tohoto setkání je devítisté jubileum slavnostního privilegia Pie postulatio voluntatis z 15 února 1113, kterým papež Paschal II. Špitální bratrstvo jeruzalémské pojmenované podle Svatého Jana Křtitele postavil pod ochranu církve a uznal jeho suverenitu jakožto řádu církevního práva s výsadou volit svobodně své vedení bez vměšování jakékoliv světské nebo církevní autority.

(…)

Maria, blahoslavená Panna z Fileremo – kéž chrání svou mateřskou ochranou Vaše záměry a plány; Váš nebeský Patron svatý Jan Křtitel a blahoslavený Gerhard spolu se všemi řádovými světci a blahoslavenými kéž Vás provázejí svou přímluvou. (…) Ujišťuji Vás svou modlitbou a uděluji Vám ze srdce své apoštolské požehnání, do kterého rád zahrnuji i Vaše rodiny.

Velký komtur Ludvík Hofffman z Rumersteinu, který podle ústavy řídí řád až do volby nového velmistra, ztrácí naději, že je možno odvrátit zánik suverenity vyplývající z dosazení papežského komisaře.

                                                      KI

Tento řád měl co do činění i s papežem Roncallim v době, kdy tento prelát byl nunciem v Paříži. Více zde

 O ministru MŘ  Marsaudonovi  viz také : Alta Vendita a Mezi optimismem a skutečností