Pozoruhodné sdělení biskupa Fellaye

Rorate Coeli zveřejnilo 20. května video, na kterém biskup Fellay hovoří o tom, že v loňském roce obdržel z Říma dopis, který mu sděluje, že může zcela svobodně světit své kněze bez souhlasu mísního diecézního biskupa. ( na videu je to minuta 15.25)

»Minulý rok jsem obdržel dopis z Říma, který mi sděluje, že můžeme svobodně světit naše kněze bez povolení místního diecézního biskupa. Znamená to, že taková ordinace je církví uznána nejen jako platná, ale také jako řádná… To je krok, který navíc znamená, že jsme, dovolte mi to slovo, „normální katolíci“«

                      video