Povstání proti arcibiskupovi

Arcibiskup Salvatore Cordileone v San Francisku vydal směrnice, aby zajistil, že na katolických školách bude zabezpečena výuka katolických hodnot. Jeho krok, který by měl měl být pokládán za samozřejmý postup, vyvolal netušenou vlnu odporu, při které byl na katolickou církev vyvinut masivní nátlak. Kritici použili ke svým výpadům papežova slova: „Kdo jsi, abys mohl soudit?“

List New York Times napsal: »V tomto městě, které přispělo ke zrodu hnutí za práva homosexuálů, si něco takového ani nedokážeme představit«. Měl tím na mysli biskupovy směrnice pro katolické školy. Podle nich mají vyučující respektovat a prezentovat katolickou mravní nauku. »Není vhodné, aby ve třídách před křížem se žákům přednášelo, že homosexuální jednání není proti přirozenému řádu, že umělá antikoncepce není negativní« apod.

Učitelka Jessica Hyman, která vyučuje na jednom ze čtyř gymnázií, nad biskupovými směrnicemi naříkala téměř se slzami v očích: »Naše společnost je podváděna, naši učitelé jsou terorizováni«. Homo – organizace vydaly záplavu prohlášení, ve kterých jednání biskupa odsuzují. Vytýkají mu, že »kvalifikovanému personálu přibouchl dveře před nosem« a přitom »mnoho katolických věřících jsou homosexuálové«.

Jiní mluví o »návratu do Evropy 30. let«. Učitelé i žáci organizují protestní akce, např. tichý pochod se svícemi k mariánské katedrále z roku 1967-71, která vyhlíží jako muzeum moderního umění nebo banka.

V průvodu nesli nápisy s různými variantami papežovy věty používané jako bumerang proti katolické církvi. Jeden učitel se svíčkou v ruce řekl novinářům zcela vážně, že se jde modlit za biskupa, »aby změnil své srdce«.

Arcibiskup si připadal jako obžalovaný na pranýři, jakoby hrozil někomu propuštěním. »Zde nikdo nechce nikoho propouštět. Směrnice chtějí jen katolickým školám dát katolický směr. Všechny body a požadavky jsou z Katechismu katolické církve a není to nic nového.« »Mladá generace je vystavena velkému nátlaku těch, kteří prosazují zásady protiřečící tomu, čemu my věříme«.

Místní politici požadují, aby ihned veřejně odvolal »diskriminující směrnice«. Přímo akrobatická výtka proti biskupovi zní: »Náboženství se zneužívá jako trojský kůň, aby naše bratry připravil o jejich základní práva.«                                                                                                         kaholisches.info

foto:  Crisis/Archdiocese of San Francisco