Porady va Vatikánu

                                                                    18.11.2015

Bergoglio svolal před dvěma dny vedoucí dikasterií římské kurie. Podle P. Lombardiho jedná papež s prefekty kongregací a sekretáři také o dialogu s islámem. Po atentátu v Paříži se řeší otázka, zda z bezpečnostních důvodů neodložit konání Jubilejního roku milosrdenství.

Do popředí vystoupily otázky bezpečnosti. Tento návrh přišel z mnoha stran. To by však mohlo „povzbudit“ islámské extrémisty a oslabit dialog s umírněnými muslimy. Mohlo by to také mít negativní vliv na věřící. Přeložení JR by údajně připravilo miliony věřících o mnoho milostí ke spáse. Strach v Římě ovšem velmi vzrostl.

Vzdát se Jubilea by byla kapitulace. O útocích na Řím islamisté velmi hovoří a je nesporné, že jsou toho schopni. Bezpečností síly jsou jednak z úsporných opatření a jednak vzhledem k práci kolem imigrantů značně vytíženy. Systematickou ochranu všech chrámů lze těžko zajistit. Vatikán pokračuje v intenzivních jednáních s italským ministerstvem vnitra. Přípravy na Svatý rok však zatím nerušeně pokračují.

Podle KI