Polští biskupové potvrzují neměnnost církevní nauky o manželství

7. června zakončila polská biskupská konference svou řádnou poradu v Zakopaném. Mluvčí polských biskupů Pawel Rytel-Andrianik sdělil: Nauka církve, týkající se osob, které žijí v neregulérních svazcích, se po uveřejnění AL nezměnila.

Zveřejněné prohlášení vysvětluje, že katolíci, kteří se nacházejí v takových situacích, potřebují vedení, které směřuje k jejich obrácení a smíření se svými řádnými a zákonitými patrnery a dětmi. Biskupové se výslovně odvolávají na postsynodální exhortaci Jana Pavla II. Familliaris Consortio, která dovoluje přistupovat ke svátostem pouze těm z „nesvátostný dvojic“, které spolu žijí jako bratr a sestra.

Polští biskupové budou na podzim projednávat způsob pastorační péče o tyto osoby a jejich integraci do života církve

Tento oficiální postoj celé biskupské konference po zcela opačném rozhodnutí biskupů v Německu a Belgii demonstruje zcela evidentně, jaký zmatek vyvolávají v církvi dvojznačnosti a dokonce poznámky v AL. Od jejího zveřejnění se objevují rozdílné interpretace a požadavky na jasná stanoviska, které přicházejí nejen od kardinálů s „dubii“, ale i od mnoha laiků, biskupů a teologů, marně čekají na odpověď.

Jan Wątroba, předseda Rady pro rodinu PBK prohlásil: „Je to skutečný hřích, že neexistuje jediná interpretace a jasné poselství dokumentu, které by ho mělo provázet. Osobně dávám přednost takovým dokumentům, jaké psal Jan Pavel II. a které nepotřebovaly žádné interpretace o nauce Petrova nástupce. Lublinský biskup Józef Wróbel řekl k dubiím: „Kardinálové udělali to, co předpokládá církevní zákoník. Nejenže na to mají právo, ale je to jejich povinnost. Taková přijímání jsem nemohl podávat dříve a není to možné ani nyní. Církevní nauka nemůže být podrobována změnám, protože nikdo z lidí není vlastníkem církve“.

Polská biskupská konference je první, která jednoznačně potvrdila trvalost nauky a odmítla možnost podávat přijímání těm, kteří žijí v nesvátostných svazcích. Mnoho biskupů na celém světě se posravilo obranu té praxe, která platila před AL.

Je zcela evidentní, že více než rok po vydání AL představuje tato apoštolská exhortace otevřenou ránu na těle církve.

Marco Tosatti Nuova Bussola Quotidiana 9. 6. 2017