Polský episkopán kritizuje synod

V pondělí po zveřejnění dílčí zprávy tzv. Relatio post disceptationem se ozvala řada kritických hlasů. Předseda polské biskupské konference arcibiskup Stanislaw Gadecki řekl otevřeně, že zpráva je pro mnoho biskupů nepřijatelná. Vzdaluje se od nauky Jana Pavla II. a místo toho jsou zde ideologie rodině nepřátelské.

„Jde synodu o to podpořit pastoračně rodiny, které jsou v těžkostech, nebo studovat ojedinělé případy? Náš cíl by měl být podporovat svou péčí rodiny a nikoliv je poškozovat tím, že se zabýváme tíživými situacemi. Tyto situace sice existují, ale netvoří jádro rodin a to nás nesmí odvádět od toho, podporovat normální jednoduché rodiny, kterým nejde o přežití, nýbrž spíše bojují o zachování věrnosti.

„Na dokumentu je zajímavější to, co zamlčuje, než to co říká. V první řadě musíme představovat pravdu. V jednom bodě se mluví o tom, že homosexuální páry přebírají odpovědnost za mladé, jako by to bylo přijatelné. To je jeden z bludů textu. Místo aby vybízel rodiny k věrnosti rodinným hodnotám, bere věci, tak jak je předem vidí. Budí to dojem, jakoby církev dosud byla neúprosná a teď se má přejít k tomu, abychom se učili milosrdenství.“

rv