Po pandemii návrat k bergogliovskému Zelenému čtvrtku

Papežské liturgické slavení během Svatého týdne a Velikonoc se po svévolné coronavil přestávce v posledních dvou letech vrátí k normálu. Tisková kancelář Vatikánu zveřejnila data. Již desátý rok po sobě zmizel Zelený čtvrtek z kalendáře papežských oslav. Liturgie prvního dne tridua Paschale bude opět zastřená. Kde bude papež František letos, zatím není známo.

Od svého zvolení v roce 2013 se František na Zelený čtvrtek stáhl ze společenství církve a zneviditelnil se. Církevní předpisy pro Zelený čtvrtek výslovně stanoví, že biskup slaví liturgii tohoto dne s věřícími, kteří jsou mu svěřeni v biskupském kostele jeho diecéze. Zelený čtvrtek je dnem, který by měl nejvíce odpovídat Františkovi a jeho chápání papežského úřadu římského biskupa. Je to však přesně naopak. Právě v tento den každoročně mizí. Stáhne se z očí veřejnosti do nějaké instituce, a to i mimo svou diecézi. Od roku 2013 to zastínilo připomínku ústřední události tohoto dne pro církev ve službě Ježíše Krista, totiž ustanovení kněžství, zpovědi a svaté eucharistie.

Protože Petr je skutečným nositelem liturgie, vyplývá z Františkovy praxe, že podstatné prvky spásné události byly zřejmě zrušeny při připomínání jejich ustanovení. Tak tomu samozřejmě není, a přesto systematické zneviditelňování vytváří zející díru.

František by si mohl, jak si stěžují kritici od roku 2013, vybrat kterýkoli den v roce k návštěvě vězení, uprchlického centra nebo domova pro postižené. Důsledně tak však činí na Zelený čtvrtek, aby zde sloužil mši Poslední večeře Páně. Nejenže všem bez rozdílu umyje nohy, ale také jim podá nevěřícím  svatokrádežně svaté přijímání, protože všichni jsou údajně „Boží děti“.

Hlavním motivem jeho jednání je zřejmě mytí nohou, které je součástí liturgie Zeleného čtvrtku a viditelným projevem pokory a služby. Není však nejdůležitějším prvkem tohoto prvního dne tridua Sacrum.

Důsledky papežova kroku nám neunikly. Loni se ukázalo, že i vatikánská média jsou „v naprostém zmatku“, jak tehdy poznamenal vatikanista Sandro Magister. S dodatkem: „Ale papež to tak má rád“. František podle vatikánských médií oznámil „výbušnou senzaci“. Podle papeže Ježíš Kristus při poslední večeři ustanovil „dvě svátosti“: eucharistii a mytí nohou. „Neuvěřitelné, ale pravda,“ řekl Magister a téměř nikdo si chyby nevšiml.
Normalizace po dvou letech samovolných omezení společnosti Corona.

V roce 2020 byl v italských diecézích kvůli Coroně úplně zrušen Zelený čtvrtek. Teprve v květnu bylo opět povoleno sloužit bohoslužby. V roce 2021 na příkaz samotného Františka nadále platila nařízení Corona bez důkazů, a proto se muselo upustit od účasti ve zvláštní instituci. Přesto se František vyhnul své diecézi a slavil liturgii v soukromé kapli zneuctěného kardinála Angela Becciua, kterého tak fakticky rehabilitoval. Ačkoli to bylo později interpretováno jako pouhý „akt milosrdenství“, Františkův signál kardinálovi, kterého jmenoval, byl jasný.

Kardinál Becciu byl do roku 2018 zastupujícím kardinálem státního sekretáře. V tomto roce ho František povýšil na kardinála a jmenoval prefektem Kongregace pro svatořečení. 24. září 2020 Becciu rezignoval na všechny své funkce poté, co se dostal do hledáčku vyšetřování vatikánských prokurátorů kvůli podezření ze zpronevěry a zneužití úřadu. V centru vyšetřování byly investice do luxusních nemovitostí v Londýně v hodnotě stovek milionů. Ty byly údajně z velké části tvořenyy z peněz svatého Petra. Na provizích a poplatcích fondům mohlo být vyplaceno více než 60 milionů. V červenci 2021 bylo proti Becciuovi zahájeno soudní řízení. Ten si ponechal kardinálský titul, ale prohlásil, že se vzdá výsad s ním spojených.

Stejně jako v předchozích letech bude místo, kam se František na Zelený čtvrtek vydá, oznámeno velmi pozdě.