Po homo-vyslanci homo-policista

Tři týdny před nástupem Donalda Trumpa si Obama pospíšil popohnat u OSN masivní homo- lobbying. Obamova vláda vyvinula velký tlak na OSN a EU, aby byl nastolen „nezávislý expert“, který se má postarat o celoplanetární práva homosexuálů.

Již 13. dubna 2015 nastoupil v USA do funkce zvláštní vyslanec pro lidská práva LGBTI. Na poslední chvíli prosadil v OSN jmenování nezávislého experta pro ochranu před násilím a diskriminací sexuální orientace a gender identity. Návrh byl přijat 84 proti 77 hlasům. Chorvatsko, Maďarsko a Polsko požadovaly záruky, že nebude zasahováno do právního řádu těchto zemí.

                                                            Vitit Muntarbhor

Prvním tímto celosvětovým homo-policistou byl jmenován thajský homo-aktivista, právník Vitit Muntarbhor. Tento odborník pracoval s 30 dalšími LGBT experty na homosexuálních Yogyakarta – principech. Je jich 29 a požadují odbourání přírodních zákonů jakožto překonaných. Podle těchto principů může každý libovolně měnit svou pohlavní identitu. Catholic Family and Human Rights Institute vystoupil s ostrou kritikou, protože to znamená pohřbení autority rodičů, suverenity států, lidských práv a svobody mínění.

Na takových a podobných nesmyslech se bez vědomí veřejnosti už dlouho pracuje. Ve svém prvním vystoupení prohlásil Vitit Mutarbhorn, že náboženská svoboda a svoboda přesvědčení mohou být omezeny. S podporou EU formuloval vyhlášení války proti jinak smýšlejícím, především proti křesťanství, protože se opírá o Písmo, které odsuzuje homosexualitu jako do nebe volající ohavnost, která volá po pomstě.

Jak se zachová nová americká vláda? Bez podpory vlády USA pod Donaldem Trumpem nemá ovšem thajský aktivista šanci tyto své principy prosazovat či vymáhat. Odvolání zvláštního vyslance USA by bylo nejlepším počátkem a službou pravdě a realitě, sociálnímu smíru a obecnému blahu.

Katholisches.info