Plody františkovských perel

„Farní iniciativa“ v Německu sdružuje na 800 kněží a jáhnů. Inicitativa požaduje „odklon od absolutistických struktur“ v katolické církvi. Jako nástroj k prosazování a zdůvodnění těchto požadavků má posloužit vlastní svědomí.

Na otázku listu Ausburger Allgemeine Zeitung podával farář Feser tyto odpovědi: „Při kněžském svěcení jste slíbil poslušnost. Můžete se postavit na odpor proti svému biskupovi?“ „Ano, musím normálně sledovat to, o čem jsem přesvědčen a k čemu mě vede mé svědomí. To může samozřejmě vést ke konfliktům. Biskupové příliš bazírují na církevním právu, ale když je člověk ve styku s lidmi, nemůže vždy toto právo dodržovat. Musím se dívat, co si žádá život a čemu naopak život brání.“ Na otázku: „Můžete uvést nějaký příklad?“ farář Feser uvádí „smíšená manželství a společné přijímání jinověrců, přijímání rozvedených v novém civilním sňatku“. To jsou některé příklady, kdy jedná „podle svého svědomí“ a výsledek je ten,  že  svatokrádežně podává svaté přijímání

kath-net