Piero Marini zůstává v dosavadní fukci

10. března potvrdil papež František arcibiskupa Piero Mariniho ve funkci předsedy Papežského komitétu pro světové eucharistické kongresy.

Marini je znám především jako ceremoniář Jana Pavla II. v letech 1987 – 2005 a dále pak Benedikta XVI. do roku 2007, kdy byl jmenován předsedou Papežského komitétu pro eucharistické kongresy.

Po nástupu papeže Františka aspiroval na dvě nové funkce: buďto na návrat do funkce papežského ceremoniáře nebo na funkci prefekta Kongregace pro bohoslužby. Proti pověření Mariniho na obě z těchto funkcí panoval na kurii značný odpor.(viz) Prefektem Kongregace pro bohoslužby byl jmenován africký kardinál Robert Sarah a vystřídal tak kardinála Canizarese, který se stal arcibiskupem ve Valencii. Pietro Marini byl potvrzen ve své dosavadní funkci.

Pietro Marini působil  již jako novokněz ve funkci osobního sekretáře Mons. Bugniniho při vytváření „nové liturgie“. V roce 1970 získal Marini na Papežském Atheneu sv. Anselma doktorát v oboru liturgických věd.                          

                                                                                                          katholisches.info