Pět otázek na rozchodnou

Následující informace jsou převzaty z OnePetrFive a podává je jeden z účastníků oběda s kardinálem Müllerem v Míšni, během kterého bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry vylíčil přesně průběh své poslední audience u Bergoglia.

30. června jsem byl povolán do Apoštolského paláce. Vzal jsem si s sebou svou pracovní složku, protože jsem se domníval, že se jedná o běžné úřední jednání.

„Pontifex“ mi řekl, že má pro mne pět otázek:

»Jste pro, nebo proti diakonátu žen?« »Jsem proti!«, odpověděl kardinál.

»Jste pro, nebo proti zrušení kněžského celibátu?« »Přirozeně, že jsem proti.«

»Jste pro, nebo proti kněžství žen?« »Jsem rozhodně proti!«

»Chcete hájit Amoris Laetitia?« »Ano, v míře pro mne možné. Jsou tam ještě dvojznačnosti.«

»Jste ochoten stáhnout svůj protest proti propuštění tří Vašich pracovníků?« »Svatý otče, tito lidé byli to dobří lidé bez poskvrny, kteří mi scházejí, a nebylo korektní propustit je za mými zády krátce před Vánocemi, takže museli uvolnit svá místa před 28, prosincem

»Dobře. Kardinále Müllere, chtěl jsem Vám pouze oznámit, že neprodlužuji Váš mandát prefekta Kongregace pro nauku víry. « A ihned se zvedl a beze slova rozloučení opustil místnost.

Stilum Curiae: wp_7512482

Poznámka: Není těchto pět otázek  výmluvnou odpovědí na otázku: Quo vadis Bergoglio?