Péče o vnitřní rozkvět klášterů

Pius XI. platil pro některé rakouské kláštery za obávaného papeže. Kdekoliv viděl, že autentický mnišský život je ohrožen, odvolal během vizitace opata z jeho úřadu. Pius XI. usiloval o obnovu původního mnišského ideálu. Vizitátory jmenoval z řad jiných řádů nebo i světského kléru. Vizitátoři se těšili plné důvěře římské kurie. První vlna vizitací se konala ve 20. letech, další následovala v roce 1938. Nejednalo se přitom o kláštery, které by neměly dorost a dobrou pověst. Tak přísné vizitace nepamatovaly kláštery 300 let. Vizitace bývaly časté hlavně v období po tridentském koncilu. Píše o tom historik Rupert Klieber v knize Pius XI. a Rakousko

kath-net 23. 12.