Patriarcha Kirill I. na Antarktidě

  20.2.2016

Na své jihoamerické cestě navštívil patriarcha Kubu, Paraguay a Brazílii. Mimo původně stanovený program navštívil moskevský patriarcha Kirill I. ve středu také ostrov Krále Jiřího a stanici ruských polárních badatelů. Slavil zde pravoslavnou bohoslužbu v ruském pravoslavném kostelíku Nejsvětější Trojice, nejjižněji položené svatyni světa (viz).

                                                                                  kathnet