Papežův zvláštní poradce: Rodina je vynález společnosti

                                                               24. 8. 2015

Enzo Bianchi je vítaným hostem v mnoha italských diecézích, stejně jako na římských univerzitách či v médiích. Ať mluví o čemkoliv, jeho vystoupení nikdy nepostrádá cílené poznámky na adresu církve a církevní nauky.

22. srpna hovořil na 73. kursu křesťanských studií Citadella di Assisi. Této instituci založené v roce 1939 přiznal Jan XXIII. titul Sdružení papežského práva. Jejích akcí se účastní teologové, filozofové a intelektuálové z různých institucí, které svým způsobem jsou součástí katolického světa. Oním „způsobem“ se rozumí, že patří k „progresivním“ kruhům církve.

Téma 73. kurzu znělo: „Jsme odpovědni za Boží obraz a lidštější svět“. Bianchiho přednáška byla na téma: „Rodina je forma, kterou si vytváří společnost. Přirozená rodina neexistuje“ .

Enzo Bianchi nazývá sám sebe „převorem“ „ekumenického kláštera“ v Bose, mluví o „svých mniších a mniškách“ , ale ve skutečnosti není ani klerik, ani mnich, ale laik. V roce 2014 odhalil vatikanista Sandro Magister, že Bianchi spolu Albertem Mellonim, vedoucím progresivní „Boloňské školy“ , pracují na „tajném“ ekumenickém projektu, jehož cílem je „ve jménu ekumény“ odbourat papežství. Melloni patřil rovněž k referentům v Assisi.

„Prorok“ nového křesťanství, které není katolické

Msgr. Antonio Livi, zakladatel International Science and Commonsense Association (ISCA) a bývalý děkan filozofické fakulty lateránské univerzity o něm napsal:

„Díky nikoliv nezištné pomoci protikatolických médií pochopil Enzo Bianchi velmi dobře, jak vytvářet svůj obraz na veřejnosti: když se obrací ke katolíkům vystupuje jako prorok, který bojuje za příchod nového křesťanství, které musí být moderní, nikoliv hierarchické, ani dogmatické a tady ani katolické.

Giuseppe Nardi KI