Papež kypí hněvem

Katolická televize EWTN vysílala pořad  vatikanisty Edwarda Pentina, ve kterém sdělil, že papež František  nemá vůbec radost z iniciativy čtyř kardinálů. Řekl doslova:

Z pramenů v Santa Marty slyším, že papež vůbec není šťastný. Mám – li být přesný, vaří to v něm hněvem. 

Papež se cítí skrze Dubia zahnán do úzkých. Odpověď na Dubia neponechává žádný prostor pro dvojznačnosti. Konkrétně má možnost buďto se přihlásit k tradiční katolické morální nauce o manželství, a tak zavrhnout projekt kardinála Kaspera o „novém milosrdenství“, nebo se představit jako heretik, který popírá katolickou nauku“. Papež se ocitl před dilematem“, prohlásil Francisco Fernandez de la Cigona.

Kritická slova jsou v 28. minutě videa viz