Papež František nadále podporuje kliku McCarricka

Papež František zřídil nový výbor pro investice Svatého stolce.

(Řím) Od minulé neděle 5. června platí nová konstituce Praedicate evangelium pro Římskou kurii. Prvním opatřením v rámci reorganizace kurie však není hlásání evangelia, jak říká název konstituce, ale zřízení výboru pro investice. McCarrick přitom stále posílá své pozdravy.

Nový výbor, který si přeje především papež František, má prověřit výnosnost, ale také etickou stránku kapitálových investic Svatého stolce, včetně investic do nemovitostí, a zajistit jejich soulad se sociálním učením církve.

Předsedou komise pro investice František jmenoval amerického kardinála Kevina Farrella, chráněnce bývalého amerického kardinála Theodora McCarricka, který byl v roce 2018 degradován.

Farrell byl McCarrickovým generálním vikářem v době, kdy byl arcibiskupem ve Washingtonu. Nejen díky McCarrickově přímluvě se Farrell stal dallaským biskupem a v roce 2016 ho papež František jmenoval do Římské kurie. Argentinský papež ho jmenoval prvním prefektem nově zřízeného Dikasteria pro laiky, rodinu a život. O tři měsíce později ho jmenoval kardinálem a v roce 2017 také členem vatikánské státní správy. Od roku 2019 zastává Farrell funkci kardinála komořího, který bude řídit oficiální záležitosti církve v případě Františkova úmrtí nebo odstoupení z úřadu až do zvolení nového papeže.

Zbývající členové výboru jsou laici z oblasti manažerského poradenství a investičního managementu a poradenství.

Nový výbor má zabránit obrovským ztrátám, které vznikly v důsledku investic kardinála Angela Beccia do luxusních nemovitostí v Londýně. To s sebou neslo i poškození jeho image, protože prostředky z peněz svatého Petra použil Becciu na tento účel.

Obnovené povýšení Farrella ukazuje, že papež František nadále podporuje McCarrickovy „hochy“

Text: Giuseppe Nardi

Obrázek: Vatican.va (Snímek obrazovky)