Papež František a jeho předchůdce se zcela rozešli

                                 18.3.2017

Papež František a jeho předchůdce Benedikt XVI. se zcela rozešli. »Nepromluví spolu ani slovo.«

Toto je otřesná zpráva vatikanisty Andease Englische ze 16. března při přednášce v Limburgu. Englisch byl dlouholetým vatikánským korespondentem u Axel-Springer-Media v Římě. Po 30 letech zkušeností patří k nejpřednějším vatikánským expertům. V Josef-Kohlmaier-hale přednášel na téma »František-bojovník ve Vatikánu«, jak o tom píše Die Tagespost.

Nemluví spolu

Ze svých sympatií k Františkovi se nemusel tento novinář vyznávat. Patřil k jeho skalním příznivcům. Nyní konstatuje, že bíle oděná dvojice se zcela rozešla. Co to znamená?   Benedikta XVI. podle vlastního vyjádření objevuje se na veřejnosti   jedině na Františkovo výslovné přání. Co při těch příležitostech může dělat, je pouze přihlížet s ‚vlídnou tváří‘ ke špatné hře‘ s výměnou zdvořilostních gest.

František »ví, co chce« a »dělá, co chce«

Římský korespondent líčí Františka jako silnou osobnost, která »ví, co chce«. Benedikt je naopak »fundovaný teolog«, ale se »slabou silou k řízení«. Z německých médií se ovšem po celá desetiletí ozývalo něco jiného, především byla řeč o „obrněném kardinálovi“.

Nyní byl Benedikt od Františka degradován v očích veřejnosti na statistu, kterého nasazuje podle své vlastní potřeby. V tomto světle nabývá Benediktova nepřítomnost na posledním předávání kardinálských biretů nový význam. 2014 a 2015 byl tomuto obřadu Benedikt přítomen, v roce 2016 už scházel. Na to reagoval František tak, že s novými kardinály zajel do kláštera Mater Ecclesiae. Snad aby předešel možným interpretacím. Okolnosti ovšem napovídají, že nešlo o pouhou zdvořilostní návštěvu. Pět dní před konzistoří zveřejnili čtyři kardinálové „dubia“, na která František dva měsíce vůbec neodpověděl a postavili se mu tak frontálně do cesty. František může své mlčení protahovat, ale odešel z tohoto střetnutí oslaben, když jako papež mlčí k ústředním otázkám víry a mravů. To poškozuje jeho image.

To, co Tagespost Englischovi nezveřejnil, je jeho přesvědčení, že Benedikt odstoupil, protože byl vystaven tlaku různých církevních kruhů.

Benedikt vyklidil pole, které bylo obsazeno ‚týmem Bergoglio‘ a ‚tajné skupiny ze Sankt Gallen‘, které se odtud sotva jen tak hnou.

                       katholisches.info