Papež a prezidentka

Papež František má v líbání zalíbení, ale nelíbá kohokoliv. Této cti se nicméně dostalo argentinské prezidentce Kirchnerové. Je to hlava státu, která prosadila v Argentině homosexuální sňatky a osobně si vyjednala u papeže, že může být v Cordobě slavnostně pokřtěno dítě , které se narodilo lesbickému páru po umělém oplodnění a kterému se paní prezident stala s papežovým požehnáním kmotrou. Jak prohlásila políbená prezidentka, kdyby se Bergolio nestal papežem, byl by tento křest obtížný.

Pramen: Katholisches.info