Páni budoucnosti řeholního života a skupin starověké mše.

S Traditionis custodes nastoupily mimo jiné obratem dne změny skutečností, které byly v rámci Ecclesia Dei součástí Kongregace pro nauku víry: – Kongregace pro řeholní život. Toto dikastérium nyní může rozhodovat o životech statisíců zasvěcených osob po celém světě. Kdo jsou ale manažeři tohoto mocenského centra, tak milovaní vládnoucím papežem? Zevnitř vatikánských zdí pochází tento nemilosrdný portrét, který pořizuji spolu se Stilum Curiae.

Rejstřík článků na TC. Předchozí na Carballo a Braz de Aviz zde – zde .


„Svatá“ gilotina

Braz de Avis

Po ničivých Traditionis Custodes se tradicionalistický svět dívá se obavami na budoucnost kněžských bratrstev a řeholních společností apoštolského života spojených s mší v tradičním obřadu, který je nyní legálně zrušen.

V tomto smyslu bych chtěl našim drahým bratřím představit dvě postavy, do jejichž rukou je svěřil milosrdný papež v nynějším pozvolném, ale neúprosném úpadku. Mám na mysli kardinála Braz de Avize a arcibiskupa Carballa, znepokojující a nebezpečné postavy.

Kardinál de Aviz se chlubí, že je potomkem portugalských králů, i když – jak sám pronesl, jako bastard. Ať už věc skutečná nebo imaginární, není zcela prostá symboliky, jak lze snadno odvodit.

Podílel se na teologii osvobození od prvních kroků svého kněžství za pontifikátu Jana Pavla II. Pokusil se pokropit svěcenou vodou – snad s ohledem na budoucí kariéru? – a tak se připojil ke hnutí Fokoláre, které tehdy i dnes Vatikán respektoval a nikdy nevyšetřoval, navzdory transekumenickému duchu a jeho přinejmenším podivnému utajení. Výsledek známe: díky vlivu Chiary Lubichové na polského papeže byl náš Avize povýšen na biskupa v Brazílii. Prokomunistické kořeny preláta zůstaly nedotčeny, což dokazuje skutečnost, že byl jedním z mála brazilských biskupů, kteří se zajímali o exprezidenta Lulu, když byl ve vězení, a dokonce u něho vykonal bratrskou návštěvu během svého pobytu v Brazílii … Stručně řečeno, vrána k vráně sedá…

Později, díky práci tehdejšího státního tajemníka Benedikta XVI. byl Aviz roku 2013 v Římě povýšen, k překvapení nunciatury v Brazílii, na prefekta Kongregace pro řeholníky. Říká se, že Bertoneho sekretářka byla fokolarínka, a tady bychom opět stáli před důvodem takové kariéry u tak neznámé postavy malého intelektuálního kalibru.

Jeho průchod brazilskými diecézemi ve skutečnosti zanechal za sebou hořké vzpomínky. Kněží si stěžovali na ekonomickou posedlost svého biskupa a na určité protichůdné až skandální postoje. Byl to on sám, kdo na veřejné konferenci přiznal svou trvalou tendenci krýt kněze, kteří měli děti! A ve skutečnosti to dokonce udělal i u svého, dnes již zesnulého bratra, kterému svěřil farnost v Brazílii poté, co místnímu duchovenstvu zaručil, že ho přivítá, ale diskrétně, právě proto, že má potomstvo. Toto jsou spolehlivé informace, které sdělují kněží, svědkové těchto událostí.

Braz de Aviz, již instalovaný ve Vatikánu, stále ještě za pontifikátu papeže Ratzingera, se stal protagonistou nemálo pohoršlivé události. Několik let před svým příchodem do Říma, z iniciativy slovinského kardinála Franca Rodého, se konala apoštolská vizitace v Leadership Conference of Women Religious – konference vedoucích amerických řeholnic kvůli vážným naukovým odchylkám a problémům komunity (mnohé z těchto sester žijí v bytech, rozdělené do skupin po dvou nebo třech). CDF se ve skutečnosti podílela na studiu specificky feministických doktrinálních odchylek podporujících potraty, LGBT atd.

Když přijel Aviz, americké jeptišky si oddechly, protože se na ně přátelsky usmíval brazilský prelát. A nejen to, stal se jejich obhájcem. Zvláštní, že? [ viz ] Konzervativci je pronásledují a trestají bez důkazů [ zde a zde ], trans-progresivisté je vítají a odpouštějí jim, a to i bez pokání.

V květnu 2013 chtěl Aviz uzavřít aféru amerických jeptišek, vzhledem k novým proudům, které v poslední době v církvi vály. Ale CDF se držel pevně až do doktrinálních problémů neobvyklé gravitace. Poté, během setkání s 800 americkými jeptiškami, které se konalo v Římě, neměl kardinál lepší nápad, než si veřejně stěžovat na postoj prefekta CDF a říci: „Kardinálové nemohou být jeden druhému podezřelí“. A pokud jde o doktrinální přísnost CDF, uvedl: „Nacházíme se v době, kdy potřebujeme přezkoumat některé věci. Poslušnost a autorita musí být obnovena, revidována. Autorita, která poroučí, zabíjí. Poslušnost, která se stává kopií toho, co ten druhý říká, infantilizuje“ (viz National Catholic Reporter).

Krom děsivé intelektuální chudoby, charakteristického příznaku všech Avizových intervencí, je pozoruhodné slyšet tato slova ze rtů toho, kdo používá autoritu se skutečným autoritářstvím a děsivě zneužívá svou moc. To jsou kontrasty revolucionářů zapojených do demagogie. Faktem je, že americkým jeptiškám Bergoglio nakonec odpustil a Kongregace pro řeholníky snížila tresty za naukové omyly na jednoduchou sebekritiku, kterou jeptišky měly udělat samy, aby našly „větší soulad s katolickou naukou o Bohu a stvoření“. To je vše! Polibky, objetí a příběh je u konce.

Postoj dialogu, vítání a shovívavosti vůči revolučním jeptiškám, potratům a sodomii byl skandální, ale bohužel se později neopakoval ve vztahu ke kongregacím považovaným za „rigidní“ s tradiční orientací. Natolik, že pro Avize je jedním z mála důvodů znepokojení v oblasti řeholního života jen konzervativní tendence sledovaná v nejvíce vzkvétajících institutech, tedy těch, které mají dostatek povolání. To Avize nepřijímá, ale pronásleduje a odsuzuje. Dvě závaží a dvě míry…

Víme, co se stalo s tradičními kongregacemi, alespoň pokud jde o některé známější řehole, jako například jsou františkáni Neposkvrněné, nemilosrdně zmasakrovaní. K nim můžeme přidat mnoho dalších. Zdá se, že dnes je více než sedmdesát institutů pod komisariáty. A přestože Aviz na veřejné konferenci uznal, že má rád ženy ve věku přes sedmdesát a více let, zničil bez milosti a spravedlnosti mnoho ženských institutů, které osvědčily svou věrnost nauce a přinášely bohaté na apoštolské plody.

Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, řekl Danton. A jako přímý důsledek se sám autor sofismů, které neodůvodnil, dostal pod gilotinu, a za útok na revoluci zaplatil vlastním životem. Braz de Aviz podobným způsobem popírá dialog s těmi, kteří nesmýšlejí jako on, a krutým a svévolným způsobem používá gilotinu komisaře nebo ortel zrušení proti těm, kteří se stavějí proti směrnicím jeho komunisticko-ekumenického myšlení. Revolucionáři vždy a všude jednají podobným způsobem.

O Avizovi by se dalo říci více věcí, ale nechme to a udělejme místo Mons. Carballovi.

                                           José Carballo

Mons. José Carballo byl hlavním protagonistou tajemně nevyšetřované, nejhorší finanční krize poslední doby v řeholní oblasti. Díky němu františkáni znovu objevili svou tradiční chudobu vrcholným způsobem, ale rozhodně ne pro čistou Boží lásku. Dostali se do pasti, kterou chamtivost postihuje své následovníky: podvodu.

Podle Il Fatto Quotidiano: „U kořene bankrotu byly špatné investice do společností spojených s nedovoleným obchodováním, jako jsou drogy a zbraně“. V novinách se mluví o ztrátách přibližně 50 milionů eur. Administrativní nepořádek, jehož hlavním hrdinou byl protagonista Generalátu, skončil „sebevraždou“ milánského makléře Leonida Rossiho.

Frater Carballo byl v té době otcem generálem, a byl tedy zodpovědný za megaekonomickou operaci, která podle některých zdrojů nebyla úplně čistá. Mluví se – očividně se šušká o potvrzení – o kamionu hotovostí, které překročily Alpy, aby se dostaly do pokladen „neutrálních“ bank, a dokonce se říká, že na papírech byl podpis Carballa, který opravňoval k otevření účtů ve Švýcarsku. Tyto informace bude nutné vyšetřit se vší nestranností a s vážností potvrdit v budoucnosti, až, jak doufáme, bude mít papež skutečný zájem o spravedlnost.

Frater Carballo byl generálním představeným, a tudíž odpovědným za mega-ekonomické operace a nedovolené obchody v domě dotyčného řádu, který se nachází pár kroků od Vatikánu. Představený zde žije se svou sekretářkou v pěkném malém františkánském bytě poblíž domu Santa Marta a jezdí po Římě v bílém autíčku, které taktak unese hmotnost jeho baculaté vznešenosti. Stojí za zmínku, že další biskupové, jako například kardinál Ladaria, zůstali v řeholních domech svého původu a každý den se stěhují do Vatikánu. Proč Carballo místo toho raději dal přednost útočišti uvnitř Leoninských zdí, snad aby vycházel vstříc svému charismatu chudoby?

Faktem je, že bratr Carballo jako generál řádu nemohl zůstat bez odpovědnosti za tyto operace. To potvrzuje kanonické právo (c. 636 §1 a 2; c. 638 §3) a samotné konstituce františkánů (čl. 246, 248 §3). Viz také Všeobecné stanovy (články 250, 251, 253), dostupné na internetu. A pokud je pravda, že řekl: „S těmi [investicemi ve Švýcarsku] nemám nic společného“, musíme si uvědomit, že stojíme před obrovskou lží. Ať už spolupachatelstvím nebo hrubou nedbalostí, Carballo je zodpovědný za pád františkánů v operaci o nejasných konturách. [ zde – vysvětlení ke zboží zde – index zde]. Nebylo to však vyšetřováno ani soudem, ani Vatikánem. Z jakého důvodu? Možná by nový generální ministr OFM, bratr Massimo Fusarelli, blízký spolupracovník Carballa po dobu deseti let, a dokonce jeden z dotazovaných v zajímavém Reportu RAI „I poverelli“ od Alberta Nerazziniho, který doporučujeme shlédnout, mohl poskytnout nějaké informace k této aféře.

Osobnost jako bratr Carballo, ironií osudu předvedla svůj absolutní nedostatek skromnosti tím, že se ujala vedení Sekretariátu řeholníků a dále tím, že svým podpisem potvrdila dokument o zásadách řádné správy zasvěceného života… To nejsou prázdná slova! Když papež Bergoglio recitoval jednu ze svých manter – už to nedělá … – o potřebě přinejmenším se stydět, kdo ví, co si myslel o svém pobočníkovi v CIVCSVA.

Od té doby se Mons. Carballo stal moralizátorem, a nejen to. Dnes je bezpochyby svatým Spravedlivým z Bergoglianské revoluce a, tím, kdo posílá takzvané konzervativní instituty, které budeme jednoduše nazývat katolíky, pod komisariát a tvrdou gilotinu rozpuštění.

Bergoglio musí být spokojen s efektivitou svého spolupracovníka … Slámový ocas je ve skutečnosti docela účinné vydírání. Ale jak dlouho to zůstane bez spálení? To ukáže ukáže pouze čas. Jak nás učí svatý Pavel, pomsta za tolik nespravedlností bude na straně Pána. Prozatím se modleme za ty, kdo pronásledují nevinné.

Tedy závěrem: toto jsou tyto dvě postavy věrných spolupracovníků papeže, kteří mají na starosti s mateřskou náklonností pečovat o instituty spojené se mší v mimořádném obřadu. Nevíme, zda našim drahým tradicionalistickým přátelům popřát svaté mučednictví, nebo spíše odvážný odpor. Buďme s nimi spojeni v modlitbě a prosme Boha, aby neotálel.

(Emanuele Brunatto – zdroj )