Ostrov světla a víry

Arcibiskup arcidiecéze Portland v USA Mons. Alexander King Sample uveřejnil jednoznačné směrnice pro svou arcidiecézi, které odstraňují škodlivé zmatky zAmoris laetitia. Cizoložníci a praktikující homosexuálové musí dodržovat ustanovení morální nauky a svátostného řádu.

Nevyhnutelnou podmínkou odpuštění těžkých hříchů je pevné rozhodnutí změnit způsob života, upřímná lítost a svátostná zpověď. Teprve po obnovení stavu posvěcující milosti je možno přijímat svátostnou eucharistii. Žádné výjimky ani zkrácení neexistují. Arcibiskup si přeje, aby se osobám, které mají špatné pojetí křesťanské nauky o manželství, rodině a svátostech, dostalo citlivého doprovodu. Opětovné uvedení do plného života v církvi je možné jen v souladu s tradicí a trvalou naukou církve. Někomu se mohou tyto podmínky jevit jako tvrdé, ale to je naprostý omyl. Církev nesleduje nic jiného než nejvyšší dobro svých věřících.

Biskup věrný tradici, který neopustil pramen pravdy a světla, získává odtud milosti nezbytné k pravému rozlišování. Věřící této diecéze nechť každodenně děkují Pánu za svého pastýře, který je vede po autentické cestě k věčnému cíli.

Pramen: Katholisches