Omyly mons. Vita Pinta

                                                            30.11.2016

Výroky děkana Rota Romana Mons. Pio Vito Pinta k iniciativě čtyř kardinálů  (viz) obsahují omyly, jakých by se osoba jeho postavení a funkce neměla dopouštět.

Především odnětí kardinálské hodnosti může následovat jedině po velmi závažném a nepřípustném jednání dotyčného preláta. K poslednímu takovému případu došlo před 150 lety a důvodem byly nikoliv dogmatické, ale politické záležitosti.

V roce 2015 přijal papež František žádost o rezignaci kardinála Keit Patricka O´Briena odůvodněnou dřívějším nedůstojným sexuálním chováním.

Synoda má pouze poradní charakter

Instituce synody zavedená 2VK nemá rozhodující, ale pouze poradní charakter, což by měl tak vysoce postavený právník znát. V posledním případě se nejednalo o dvě synody (aby se zdvojnásobila jejich váha), ale pouze o jednu dvojsynodu.

Mezi odborníky a v dostupných studiích panuje přesvědčení, že postsynodální listy se nepokládají za Duchem Svatým inspirované papežské dokumenty. Mají totiž funkci informovat o práci synody a nemají ani exekutivní ani legislativní charakter. Mons. Pinto může být klidný, že Amoris laetitia má pouze funkci souboru návrhů, z nichž některé jsou značně povážlivé a nelze je přičítat Duchu Svatému.

Mons. Pointo by si měl současně uvědomit, že není pohoršením to, co učinili čtyři kardinálové, ale pohoršením je papež, který vyvolá pochybnosti o neotřesitelnosti skály, na které Kristus zbudoval svou církev.

V bule Sunt Quidam papeže Urbana II. z roku 1090 se můžeme dočíst:

Všem musí být známo, že římský papež může vydat nové zákony tam, kde evangelisté mlčeli. Ale tam, kde Pán nebo jeho apoštolové a Svatí otcové, kteří po nich následovali, něco stanovili ve formě rozhodnutí, nemůže žádný římský papež vydat nový zákon, nýbrž spíše zdůraznit to, co bylo hlásáno za cenu krve a života. Kdyby se totiž pokusil něco zrušit – Bůh chraň – co apoštolové a proroci učili, byl by to důkaz, že vydává nikoliv rozhodnutí, nýbrž že zbloudil.

katholisches.info