„Odpověď “ Vatikánu na Dubia

 V Římě se spekuluje o tom, zda Dubia nejsou důvodem, proč ve stejný den, kdy byla zveřejněna, svolal František všechna dikasteria římské kurie. Taková jednání jsou však svolávána dlouhodobě, mohou však okrajově projednávat také Dubia.

La Croix, list francouzské biskupské konference, uveřejnil zprávu, že Vatikán na Dubia odpověděl. Nebyl to však František, ale spíše nově jmenovaný prefekt dikasteria pro laiky, rodinu a život mons. Farrel, který tím vstoupil do ringu. 19. listopadu obdrží kardinálský klobouk. K obraně použil Farrel National Catholic Reporter, což je vlajková loď progresivní publicistiky katolické církve.

Na pomoc přispěchal Antonio Spadaro, redaktor jezuitské La Civiltà Cattolica: „František musí kardinálům odpovědět“. Přitom poukázal na list Františka argentinským biskupům, ve kterém František chválil jejich pastorační směrnice jako správnou aplikaci AL.

Tyto „směrnice“ umožňují připuštění osob žijících v neregulérních situacích ke svátostem.

Čtyři kardinálové však nepředložili Dubia ani Spadarovi ani Farellovi nýbrž papeži a od něho očekávají odpověď. To je přesně to, co František nechce.

Poněvadž je zahnán do úzkých, spekuluje se v Římě o čtyřech možnostech, jak by mohl papež reagovat: Korigovat AL podle požadavků kardinálů, přiznat se k chybné nauce s rizikem možných závažných následků pro jednotu církve; zahalit se dále do mlčení a vystavit se tak nebezpečí, že po zbytek pontifikátu bude Lame Duck (Kulhavou kachnou, jak se v USA říká prezidentům neschopným jednání), anebo odstoupit.

Františkovi se přisuzuje význačná taktická fantazie. Jak bude reagovat?

Z interview Pentin- Burke

Pentin: Co se stane jestliže Svatý otec nebude reagovat na Vaše gesto spravedlnosti a blíženské lásky a nevytvoří jasno o nauce církve, jakého chcete dosáhnout?

Burke: Pak musíme tuto situaci projednat. V tradici církve existuje praxe korigovat papeže. Je to jistě něco zcela ojedinělého Ale když se nedostaví žádná odpověď na tyto otázky, pak by to byla záležitost formálního aktu k nápravě závažné chyby.

Pentin: V případě konfliktu mezi katolickou naukou a posvátnou tradicí církve: co je pak závazné pro věřící a kdo má autoritu to stanovit?

Burke:Závazná je tradice. Církevní autorita existuje jen ve službách tradici. Mám na mysli List sv. Pavla Galatským (1,8) „Kdo vám ale hlásá jiné evangelium, než jsme vám hlásali, budiž proklet, i kdyby to byl sám anděl z nebe.“

Pentin: Kdyby papež učil závažnou herezi, která oprávněná autorita to může konstatovat a jaké budou důsledky?

Burke:V takových případech, a to se už v dějinách stalo, kardinálové a biskupové musí jasně vyhlásit, že papež hlásá bludy, a žádat, aby je opravil.

                                                 katholisches.info