Odchod jako protest proti poměrům v kurii

                                                                      7.3.2017

Irská sestra Marie Collinsová oznámila kardinálovi Sean Patrick O’Malley 13. února, že odchází z Papežské komise pro ochranu nezletilých. Jako důvod uvedla zcela nedostatečnou spolupráci ostatních úřadů kurie. Hlavním důvodem bylo propuštění tří pracovníků Kongregace pro nauku víry, kteří se zabývali právě problematikou boje proti zneužití mladistvých. Bergoglio svalil vinu na kardinála Müllera, a to zcela neoprávněně. Proti jejich propuštění se kardinál Müller bránil (viz).