Odbojná univerzita se dočkala

Papež František pokračuje v jednostranných rehabilitacích osob a institucí, především těch, které papež Benedikt XVI. postihl sankcemi, protože se vážně odchýlily od nauky víry a církevního řádu. V prosinci 2015 rehabilitoval exkomunikovaného brazilského kněze Cicero Romano Batistu, který zfalšoval eucharistický zázrak. Schizmatická Brazilská apoštolská církev ho prohlásila za svatého.

Další případ rehabilitace se týkal Ariela Alváreze Valdése. (Viz)

12. srpna letošního roku povolil obnovit titul Papežská katolická univerzita v Peru vysoké škole, které tento titul odňal papež Benedikt XVI. (viz).

Tuto univerzitu založil roku 1917 Pater Jorge Dintilhac SSCC (Kongregace Nejsvětějších Srdcí Ježíše a Marie), který ji řídil až do své smrti r. 1947. Papež Pius XII. jí jako uznání jejího působení udělil titul Papežská katolická univerzita. Jejím kancléřem byl vždy úřadující arcibiskup v Limě.

Od roku 1960 začal přednášet na univerzitě Gustavo Gutierez, jeden ze strůjců teologie osvobození, který se dostával do konfliktů s církevní autoritou, jmenovitě s kancléřem kardinálem Ciprianim Thornem. Univerzita, která byla původně protipólem státního laicistického školství, ztratila katolický charakter. Konečně v roce 2012 nařídil Benedikt XVI. apoštolskou vizitaci, kterou prováděl maďarský kardinál Peter Erdö a výsledkem bylo odnětí titulů „papežská“ a „katolická.“ Rektor univerzity nařízená opatření odmítl.

12. srpna však Bergoglio jednostranně vrátil odňaté tituly univerzitě, přičemž nechal zcela stranou kardinála Ciprianiho Thorne ho kterému navíc odňal funkci kancléře, jež mu jako primasovi přísluší. Bergogliův postup vyvolává ve veřejnosti dojem, jakoby kardinál Thorne spolu s Benediktem XVI. pronásledovali univerzitu bezdůvodně.

Kardinál je vynikající osobnost, která se v církvi ve vlastní zemi dostává do rostoucí izolace. Nachází se pod silným tlakem peruánské biskupské konference. Bergogliem jmenovaní biskupové mají zcela jiné smýšlení a vyhlížejí toužebně rok 2018, kdy kardinál dosáhne věku 75 let. To je situace, ve které se postupně ocitají všichni pravověrní, a proto Bergogliovi nepohodlní preláti.

Bergogliovo oblíbené laické pseudosociální marxistické křesťanství se může nerušeně šířit jako dřevomorka, aby přivedlo konstrukci církve ke zhroucení. S jeho liberalismem silně kontrastují nekompromisní a neodůvodněné postihy pravověrných prelátů a řeholního řádu františkánů Neposkvrněné. Tomu bude věnován samostatný článek.

Pramen: katholisches.info