Obrat ve Švédsku: stop s blokováním puberty

V době, kdy duhová propaganda v Itálii pracuje nuceným tempem na rychlém schválení zákona Zan, ze severní Evropy přichází zpráva, která je plně v rozporu s genderovým dogmatem „změny pohlaví“ jako cesty ke štěstí. Švédsko se rozhodlo zastavit blokátory puberty pro děti mladší 16 let.

Jedná se o závažnou změnu – která byla oficiálně zveřejněna v prohlášení Karolinské nemocnice – univerzitní nemocnice ve Stockholmském okrese; ta bezvýhradně odmítá myšlenku, že by dospívající s genderovou disforií měli podstoupit procedury se změnou pohlaví. Tato instituce definovala léčbu,která blokuje rozvoj dospívajících jako „kontroverzní“ a „potenciálně ohrožující“ rozsáhlými a nevratnými nepříznivými důsledky, jako jsou kardiovaskulární onemocnění,osteoporóza, neplodnost,zvýšené riziko rakoviny a trombózy“. Z tohoto důvodu nyní Švédsko, které dbalo na pokyny WPATH (zkratka pro Světovou profesníasociaci pro změnu pohlaví), nyní odstupuje jako první země na světě od tak zvaného „nizozemského protokolu se týká metod vyvinutých v klinice poblíž Amsterodamu – VU Medical Center – která pro léčbu genderové disforie u teenagerů také stanoví hranici „pozastavení puberty“ již ve věku 12 let. Hodnota protokolu začala skřípat již loni v prosinci, kdy britský nejvyšší soud rozhodl v případu Keiry Bellové, že je velmi pochybné, zda dospívající plně rozumí dlouhodobým rizikům a důsledkům určité léčby, a vyzval lékaře, aby se v případě pochybností o podávání hormonů a blokátorů mladým lidem odvolávali k soudu.

Zlom ve Švédsku je ovšem stále závažnější – neboť se týká země také známé jako světový domov progresismu – kde nyní začínají kulminovat pochybnosti, na něž odborníci upozorňují po celá léta. Angela Sämfjordová, odbornice na psychiatrii dospívajících ve Fakultní nemocnici Sahlgrenska, od roku 2016 klinicky sledovala děti a dospívající, kteří se zajímali o „změnu pohlaví“, nyní po dvou letech z vědeckých důvodů a důvodů svědomí odešla. »Jako lékařka jsem nebyla připravena riskovat, vysvětlila paní Sämfjordová, že těmto pacientům ublížím. Proto jsem popsala důvody a odešla«.

Dalším případem, který v severské zemi způsobil rozruch, byl Christopher Gillberg, lektor v Göteborgu, který ve svém projevu v novinách Svenska Dagbladet označil léčbu a operace na nezletilých za „velký experiment“, kterému hrozí, že se stane jedním z nejhorších lékařských skandálů v zemi. Rovněž jiní odborníci vyjádřili skepsi ohledně „holandského protokolu“.

Mezitím na národní úrovni i na klinice pro léčbu genderové disforie, křivka mladých lidí již několik let klesala a nadále klesá. To ukazuje, že Švédsko je již dlouho velmi opatrné. Díky Karolinské nemocnici se však opatrnost změnila v jistotu: puberta by v žádném případě neměla být farmakologicky blokována.

Barvy duhy skrývají v sobě celou řadu stínů.

Giuliano Guzzo, Nuova Bussola Quotidiana