Nový velmistr Maltézského řádu

56 voličů Velké rady zvolilo v dnešním konkláve novým velmistrem Maltézského řádu bratra Giacomo Dalla Tore. Volba se konala ve Villa Magistrale, která je exteritoriálním prostorem suverénního řádu.

Nový velmistr je 80. v pořadí v tisíciletém trvání řádu. Děkovnou mši svatou nebude sloužit kardinál – patron Raymond Burke, ale mimořádný apoštolský vyslanec papeže Angelo Becciu.

katholisches