Nový obřad intronizace biskupa?

Na webových stránkách diecéze San Marcos de Arica můžeme najít popis a fotografie zvláštního „obřadu“ jako součástí intronizace nového biskupa:

Místní šaman  vzývá Pachamamu, (pohanskou bohyni země), Malkusa (ducha hor) a Tata inti (boha slunce) za nového biskupa a celou diecézi. Po šamanovi skládá svou poklonu pohanským démonům celý místní episkopát.  (Viz)