Nový argument pro opuštění kněžského celibátu

List La Stampa referuje o dopisu, který poslal papež František kardinálu Hummesovi. Tento brazilský kardinál se sídlem San Paolo, nyní také prefekt Kongregace pro klérus, spravuje také rozsáhlé oblasti v Amazonii. V dopise ho papež žádá, aby zjistil v brazilské biskupské konferenci, jaká je u těchto biskupů nálada pro použití tzv. „viri probati“, starších ženatých mužů, kteří by přijali kněžské svěcení a byli pak vysláni do amazonské oblasti, aby zde celebrovali a udělovali svátosti.

Pokud by se zde něco takového uskutečnilo, nic už by ovšem v budoucnosti nebránilo zavést tuto inovaci také kdekoliv jinde. Znamenalo by to prakticky konec celibátu v katolické církvi.

                                                                    Marco Tosatti

Bergoglio a Hummes