Nové Františkovy techtemechtle

5.5.2015

Minulou sobotu sáhl papež opět ke své „telefonické pastorační péči“. Volal ženě, která doslova symbolizuje nepřátelství Evropy vůči církvi. Záležitost se stala velkou mediální událostí.

O tomto telefonickém rozhovoru informovala Bonino obšírně Radio Radicale, stanici nejradikálnější strany, která sice má jen 1% voličů, ale představuje největší a nejradikálnější Pressur Grup, protože ovládá velmi vlivné osobnosti. O tomto telefonátu sdělila veřejnosti:

»Včera odpoledne jsem obdržela stejně neočekávaný jako vysoce hodnocený telefonát Jeho Svatosti papeže Bergoglia. Zajímal se o můj zdravotní stav, na štěstí jsme na toto téma hovořili jen velmi krátce, přičemž mě povzbuzoval, abych vydržela a pracovala, o což ze všech sil usiluji.

Pak jsme začali mluvit o migrantech a o chudobě ve středozemním prostoru. Řekla jsem Jeho Svatosti, že naše mládež by měla být zavedena do muzeí, protože i my máme italské migranty: uvidí stejné tváře, stejné naděje a stejnou rozhodnost.Mluvili jsme pak o chudobě, o Africe a o ženách.. Řekněme to tak: Jeho Svatost mě velmi povzbudila, abych dále pracovala a vytrvala. Připomněla jsem mu, že migranty, pokud to vůbec zvládneme je přijmout, strčíme stejně do vězení. Věznice jsou plné a já jsem mu připomněla situaci, jakou jsme měli v dubnu, která pak vedla k telefonátu Jeho Svatosti Marku Panellovi, který byl tehdy v nemocnici s těžkým záchvatem, jak všichni vědí. Jeho Svatost odpověděla:  „Ano, vzpomínám si, že Panella a radikálové dále pracují na tom co se týká věznic, ale také právního státu a těch nejchudších.“ Byl to v podstatě srdečný rozhovor a já jsem mu slíbila, že se 11. května zúčastním iniciativy přijetí tisíce dětí z italských škol, kterou má v plánu Jeho Svatost. Udělám i nemožné, jen abych tam byla. Poděkoval mi a řekl : »Pak budeme mít možnost alespoň na dálku se pozdravit«. Opakoval výzvu, abych vytrvala, protože „plevel nezanikne“ Řekla jsme mu: Ne, moje matka mi řekla, že jsem zarputilý „kaut“ ale nikoliv Unkraut (plevel). Dovolil mi, abych zveřejnila tento telefonát. Posílil a povzbudil mě – není to pro mne v těchto dnech právě krásný moment – ale jeví se mi to jako projev zvláštní pozornosti, za který jsem mu opravdu vděčná.«

Kdo je Emma Bonino?

Uprostřed sedmdesátých let se jako součást politického zápasu podílela na provádění ilegálního potratu. Sama jich provedla více než 10 000 s použitím huailky na kolo.  Nechala se demonstrativně zatknout a pak následoval útěk do FranciFe, kde obdržela politický azyl.

Po legalizaci vraždění plodů v mateřském lůně i v Itálii se vrátila beztrestně do vlasti jako „oběť fašistů a patriarchální církve“ a byla za radikální stranu zvolena do parlamentu ( kde s malými přestávkami působila až do roku 2013). Stručný výčet jejích „radikálních aktivit“ by zabral nejméně celou stránku.

V současné době usiluje spolu s Marco Pannellou vehnat církev do konkurzu na poli daní. Vzhledem k tomu, že v parlamentu je dnes „generace ´68“, není tento boj bez vyhlídek na úspěch. ( Marco Panella je novinář a politik, který má lví podíl na uzákonění rozvodů v Itálii. ) Za papeže Benedikta XVI. organizovali na Náměstí Sv. Petra manifestaci: No Taliban – No Vatican.

Ohlas Františkových techtlemechtle ve veřejnosti je takový: Radikálně liberální protikřestanské a proticírkevní postoje, boj proti životu a proti rodině nacházejí i u papeže uznání jako legitimní.


Pozn: Setkání školní mládeže se konalo 11. května ve Vatikáně v sále Nervi. Tisíce školních dětí sesetkalo   s papežem, aby „s ním spolupracovali na velkém snu o míru, toleranci a vzájemném přijetí“.  (viz poslední ilustrace)

                                    Emma Bonino krátce po propuštění ze zatčení

                                      Emma Bonino po uzákonění eutanázie

                               S velmistrem italské lóže Gustavo Raffim (v divadelní lóži)

                                                          Marco Pannella

                                       Pramen: katholisches.info;  chiesa e postconcilio   foto: ki