Nová Bergogliova církev v nové epoše

                                                                                           20.1. 2017

Bergogliův tým  s Kasperem v čele vystoupil s neuvěřitelným sebevědomím, jakoby církevní dějiny začínaly 13. března 2013. Ekumenismus byl ve slepé uličce, pak přišel František, „papež překvapení“. Marco Impagliazzo, předseda San Egidio vsadil na stejnou kartu a postavil Assisi proti Lepantu.

Odpoutání od minulosti začalo v části církve již na 2VK a vedlo k umělému odštěpení od církevních dějin předkoncilní doby. Papež František dal na srozuměnou, že nemá zájem se zabývat koncilem a jeho interpretací, jak to dělal ještě papež Benedikt.

O koncilu se Bergoglio vůbec nezmiňuje. Není ani „pokoncilní“ ani „předkoncilní“ . Koncil je uzavřená kapitola minulosti před novou epochou počínající 13. březnem 2013. Tak to tlumočí papežův teolog Kasper, který hovořil 19. ledna na sympoziu: „Křesťanství v době papeže Františka“

Pořadatelem byla Univerzita sv. Kříže v Miláně a Státní univerzita Řím.

Podle Kaspera papež František přinesl nový vítr. Je to součást jeho charismatu, jeho vyzařování, schopnost přijímat v srdečném a bratrském stylu každého, ať je to katolík, protestant, pravoslavný nebo jiného náboženství nebo bez náboženství. Po 2VK se udělaly velké pokroky na ekumenické cestě. Můžeme již sklízet velké plody. Šlo však také o pocit, že jsme dosáhli bodu, ve které již potenciály dialogu se jevily vyčerpané a cítili jsme se ve slepé uličce. Bylo možno konstatovat určitou únavu a nedostatek odvahy.

S Františkem přišlo překvapení, klid se rozplynul a dostavila se odvaha k nové cestě.

V ekuméně se otevírají nádherné perspektivy. František zahájil novou fázi recepce 2VK.

Marco Impagliazzo postavil proti Lepantu Assisi: proti obraně před islámským útokem postavil Dialog a vytvořil tak vědomý protiklad. Lepantem se také rozumí misie, na jejichž místo musí nastoupit dialog.

Za pozornost stojí skutečnost, že celou akci vysílalo Radio Radicale, církvi krajně nepřátelského sdružení, jehož vedoucími postavami byli Marco Pannella a Emma Bonino, která sama provedla ilegálně 10 141 potratů a patří k oblíbeným postavám papeže Františka. Svou chválu zdůvodnil Bergoglio slovy: „Musíme se dívat na osoby, na to, co dělají“. O masových vraždách nenarozených se ani nezmínil.

Giuseppe Nardi, Katholisches.info

 Kdo ještě pochybuje, tomu není pomoci!

(viz)