Neslýchaná nehoráznost a troufalost

Mons. Pio Vito Pinto 

Neslýchané! Další případ modernistické arogance a zastrašování bez důvodů a argumentů. Dospěli jsme do stadia »milosrdenství hrozby?«

Mons. Pio Vito Pinto, děkan Rota Romana, tj. soudní instance, která jako poslední rozhoduje o neplatnosti manželství, šíří hypotézu, že panující papež by mohl zbavit kardinálské hodnosti čtyři kardinály, kteří podle prastaré církevní praxe v církvi ustálené žádali Kongregaci pro nauku víry a následně papeže, aby vyjasnil pět dubií týkajících se Amoris laetitia.

Pinto, známý svou superhorlivostí v obraně nedotknutelnosti papeže, hovořil při konferenci pořádané na církevní univerzitě sv. Damase v Madridu. Tvrdil, že kdo uvnitř církve šíří dubia o Amoris laetitia o rodině, uvádí v pochybnost „dvě biskupské synody o manželství a rodině! Nikoliv jednu synodu, ale dvě! Jednu řádnou a druhou mimořádnou. Není možno pochybovat o působení Ducha Svatého!“ ( s tím rozdílem, že dubia oplývají řadou teologických motivací a argumentů, které představují apodiktická tvrzení).

Pinto hovořil především o čtveřici kardinálů Brandmüller, Burke, Caffarra a Meisner, kteří vzhledem k evidentní dvojakosti textu exhortace a velkému zmatku, který z toho následoval, požádali v září papeže, aby vyjasnil některé body o rozvedených a civilně sezdaných a o eucharistii. Protože neobdrželi žádnou odpověď, a my dodáváme, že byli pravděpodobně informováni, že žádnou odpověď neobdrží, o dva měsíce později zveřejnili dopis s tzv. Dubia.

Pinto se ptá: »Jakou církev brání tito kardinálové? Papež je věrný Kristově nauce. To, co udělali je velmi těžké pohoršení a Svatý otec by jim mohl odebrat kardinálský klobouk, jak se už v jiném případě v církvi stalo. To neznamená, že papež je chce zbavit kardinálské hodnosti, ale mohl by to udělat«.

Na otázku, která se týká těch, kteří mají zato, že katolická církev se objímá s protestantskou reformací děkan Pinto vysvětlil: ,,Luther zničil katolickou víru apoštolů. Katolická církev věří v Kristovu přítomnost v Eucharistii, zatímco protestantismus nevěří v přítomnost |Krista v přijímání. To je veliký rozdíl.“

(Jenom to? A kdyby jen to, nestačí to, abychom se od něho distancovati a nikoliv ho okuřovali?)

Chiesa e post concilio 29. listopadu 2016