Nepřípustný způsob podávání svatého přijímání v Manile

Politováníhodný a velmi bolestný způsob podávání svatého přijímání v Manile při poslední papežově návštěvě klade řadu velmi závažných otázek. Tou nejzákladnější je samotné pojetí služebníků podávajících svaté přijímání a stejně tak těch, kteří je přijímají. Někteří přisluhující připomínají spíše sezónní pouliční prodavače.  (viz) (viz)

Již dlouho se poukazuje na velmi problematická „masová přijímání“ při papežských mších a podobných velkých shromážděních. Přímo odstrašující příklady jsou známy ze SDM v Rio e Janeiro 2013. Svaté hostie byly v plastikových pohárcích, které si přítomní předávali sami z ruky do ruky.

Také v Římě po odchodu Benedikta XVI. je způsob podávání ponechán na libovůli kněží. Výsledkem je zmatená nejednotnost, podávání Těla Páně přes hlavy další osobě v druhé nebo třetí řadě.

Katholisches.info