Nepříjemná pravda vyvolala hrozbu prefekta a postih od biskupa

                                 Eagles of Death Metal v Bataclanu

Farář mons. François Schneider ve Visembachu v kostele Nejsvětější Trojice mluvil ve svém kázání v neděli 29. listopadu také o nedávném atentátu v Paříži. Poznamenal, že podle jeho názoru byl atentát inspirován satanem, právě ve chvíli, kdy se v Bataclanu zpívala píseň „Líbej ďábla“.

O těchto farářových slovech byl okamžitě informován biskup diecéze Saint-Dié mons. Jean-Paul Mathieu. Biskup nařídil knězi, aby se věřícím veřejně omluvil. A to opět v rámci mešní bohoslužby. Farář tak učinil 20. prosince. Na závěr liturgie provedl „sebekritiku“ a přečetl komuniké, které napsal sám biskup a ve kterém vyslovil politování nad ‚kalamitou‘, která postihla asi čtyřicítku přítomných věřících. Místní prefektura požadovala dokonce sankce proti knězi, který si dovoluje vnášet do křesťanství trýzeň a dělat ho asketickým…

Jak se dalo předpokládat, vyvolalo to velké pozdvižení. Bylo mnoho těch, kteří vyslovili P. Schneiderovi svou podporu. Do redakce místních novin přišel dopis farníků, ve kterém stojí: Je to dobrý kněz a vždy jsme si ho velice cenili. To, co musí nyní prožívat, nemění pranic na našem úsudku. Ti, co ho kritizují, v životě nepřijdou na mši. Na obranu se ozval také Emmanuel Delhourne, odpovědný vedoucí organizace Křestané a politika v Paříži: »To, co on řekl, je holá pravda. Texty písní skupiny Eagles of Death Metal jsou inspirovány satanismem.«

Novinář Yves Daoudal cítil v celém případě zápach režimu. Také Risposte Catholique píše: »Marxisticko-leninská diktatura se nezastaví, dokud třídní nepřítel nebude zničen a rozsekán na kousky«. Generální vikář se dal naopak slyšet, že doufá, že se mons. Schneider příště vystříhá podobných projevů. »Zatím je předčasné to hodnotit.« Jiný kněz z Mosy, velmi aktivní v metalu, má provést „převýchovu farnosti“.Pak se uvidí.

Že církev tak miluje svou vlastní demolici, neočekávali ani její nejzarytější nepřátelé. V okamžiku atentátu zpívala skupina Eagles of Death Metal píseň Líbej ďábla, ve které se do omrzení opakuje refrén: Kdo bude milovat ďábla? Kdo zazpívá jeho píseň? Já budu milovat ďábla a jeho píseň! Kdo políbí ďáblův jazyk? Já políbím ďábla na jeho jazyk!

Tato slova nevyžadují komentář. ( M. F.)

Corrispondenza Romana