»Neplánované«

Po dvou letech očekávání přichází do italských kin film »Neplánované«. Debut, který opravdu nezůstává bez povšimnutí, soudě především podle vyprodané čtvrteční předpremiéry v Adriano multiplex v Římě. Podle údajů Cinetelu byl 8. července hodnocen jako nejsledovanější italský film ve zcela naplněném multisálu. Film, který rekonstruuje příběh Abby Johnsonové, slavné „kajícnice“ z Planed Parenthood, byl promítán v cenzurované verzi (bez zvláště drastických scén) a označen za nepřístupný pro děti mladší 14 let.

                                                        Scéna z filmu

Federica Picchiová, zakladatelka a výkonná ředitelka Dominus Production, přesvědčená o pedagogické hodnotě filmu, oznámila ministerstvu kulturního dědictví své ambice ohledně promítání. Podporují ji sloupy italské „pro vita“ medicíny: gynekologové Filippo Maria Boscia, prezident Asociace italských katolických lékařů, a Giuseppe Noia, prezident Italské asociace katolických gynekologů.

Ve své výzvě přesně zdůraznila skutečnost, že největším problémem potratů jsou dezinformace: nechcete ukázat matce dítě, které má v lůně, ani ji přimět naslouchat tlukotu jeho srdce…“. Podle Federicy Picchiové je skutečnou silou »Neplánovaného« věrně pokračovat v „pravdivém příběhu“: je to „nejideologičtější“ film, schopný „otřást svědomím“ a zcela zvrátit „vědecky nepravdivý“ přístup, který převládá ve většině našich nemocnic. V posledních letech se pak, jak dodala, objevuje „přitěžující vliv Ru486″, šířené „s velkou banalitou“.

Film, který v Itálii uvádí společnost Dominus Production, má tu výhodu, že je nejen příběhem velkého emocionálního dopadu, ale je i extrémně přímočarý a jasný v morálce, kterou vyjadřuje. Existují v podstatě tři poselství, která film »Neplánované« přináší.

Na prvním místě je odhalena lež potratářů. Film zachycuje, jak mladá Abby Johnsonová byla doslova „navnaděna“ a přenesena od Planned Parenthood ke stánku zřízenému kolosálním potratářem na její střední škole. Abby, hluboce nerozhodnutá ve své víře je vedena k přesvědčení, že cílem Planned Parenthood je vzdělávat dívky, aby správně používaly antikoncepci, a že potrat je koneckonců posledním důvodem, proč souhlasit, ale stejně tak ukončit. Abby se připojila k Planned Parenthood nejprve jako dobrovolnice, poté se stala zaměstnankyní, a nakonec byla povýšena na ředitelku kliniky v texaském Bryanu. Rok co rok však zjišťuje, že byla podvedena: skutečným cílem Planned Parenthood je praktikovat co nejvíce potratů, a to jako ryze obchodní záležitost. Abby sama prochází zkušeností s potratem, který podstoupí dvakrát. Druhá epizoda je nejdramatičtější: mladá žena užívá potratové pilulky, trpí hojným krvácením a bojí se smrti. Zlobí se proto na své kolegy, kteří ji nevarovali před vedlejšími účinky, ale tato zkušenost stále nestačí k tomu, aby změnila názor na svou práci.

Druhé silné poselství filmu odkazuje na jasnou kombinaci potratů, peněz, moci a kariéry. Abby Jonsonová nastoupila svou kariéru a po osmi letech služby v Planned Parenthood byla oceněna jako nejlepší zaměstnanec společnosti. Návrh, jak by bylo možné omezit počet potratů, ji vede ke střetu s nadřízeným, který ji nejprve obviňuje z nevděku, a pak jí odhalí pravdu: potrat je hlavní činností Planned Parenthood, a díky tomu si Abby může dovolit další výhody, od cestování po placené dovolené. Pak odhalí další pokrytectví: pro Planned Parenthood je neziskový status pouze nominálním „daňovým režimem“; skutečným cílem je vydělat co nejvíce peněz na potratech, podrobit nešťastné zákazníky odsouzeníhodnému jednání, dokonce i bez pojištěni: čím později se potrat provede, tím více musíte zaplatit, atd.

Třetím a možná nejdůležitějším poselstvím je milosrdenství: Abby Johnsonová měla tu milost žít obklopená lidmi, kteří, aniž by ji soudili, před ní nikdy neskrývali svou touhu po jejím obrácení. Její rodiče i manžel jsou křesťané, pro life a čekají s neuvěřitelnou a dojemnou trpělivostí na den, kdy Abby oznámí svůj odchod z angažmá PP. Další dvě nádherné postavy příběhu jsou Marilisa a Shawn, mladý pár „pro život“, kteří se denně modlí před klinikou. Po překonání nevyhnutelné počáteční nedůvěry se Abby s oběma spřátelí a v den, kdy se zhroutí, jsou s konečnou platností prvními, které vyhledá.

Neplánovaný bude oficiálně distribuován v italských kinech od příštího září.

Jak oznámila Federica Picchiová bezprostředně po římském promítání, budou další prezentace stále možné. Na konci akce v kině Adriano multiplex, kde vystoupili i zástupci katolických pro life asociací (mimo jiné: Pro Vita & Family, CitizenGo, Defend Life with Mary, University for Life, Nedotýkejte se rodiny, Costola Rosa), byly distribuovány propagační plakáty a brožurky s didaktickými návody, určené pro učitele.

La Nuova Bussola Quotidiana – Luca Marcolivio