Neobvyklá prezentace papežské encykliky

Bergogliova eko-encyklika bude prezentována ve Vatikánu 18. června v 11.00. Jako první v dějinách bude mít kromě titulu z Písně o Slunci svatého Františka také podtitul: O starosti o společný dům. Hlavním mluvčím prezentace bude kardinál Peter Turkson, předseda Papežské rady pro spravedlnost a mír. Po jeho boku bude metropolita Joannis Zizioulas z Pergamonu a Joachim Schellnhuber jako zástupce mezinárodních institucí. Schellnhuber je zakladatel a ředitel Postdamského institutu pro výzkum klimatu (PIK), předseda vědecké rady spolkové vlády Německa pro globální změny životního prostředí (WBGU) a dlouholetý člen Světové rady o změně klimatu (IPCC)

Zatímco přítomnost zástupce Bartoloměje I. zdůrazňuje ocenění vztahů k pravoslavné církvi, přítomnost Schellnhubera svědčí o tom, že eko-encyklika si osvojila téze o globálním oteplení, a tím „Rozvojové cíle tisíciletí“ (MDGs) OSN. Schellnhuber je přední spiritus agens nákladné klima – politiky. Bergogliův krok znamená kapitulaci katolické církve před potentáty tohoto světa a je to současně evidentní krok proti předchůdci papeži Benediktovi, který proti této agendě celý svůj pontifikát bojoval.

Varování skeptiků této klima-politiky, konzervativních představitelů a ochránců života byla zřejmě oprávněná. Sbližování mezi Vatikánem a OSN bylo po nástupu Františka evidentní.  Vatikánská konference na konci dubna za přítomnosti generálního sekretáře OSN Ban Ki moona a OSN – ředitele Jeffrey Sachse  toto spojenectví zpečetila. Vatikán figuruje v této konstelaci jako pouhý vykonavatel rozkazů. Přítomnost „čestných hostů“ nebo „spolupředstavitelů“ nebyla zatím u papežských encyklik obyčejem. (viz)

Nová encyklika bude představena nikoliv v latinském, ale italském originálu a ve francouzském, anglickém, německém, španělském a portugalském překladu. Překlad v církevním jazyku zatím není zhotoven.

                                                     katholisches.info