Německá církev se vydává vlastní cestou.

Z jarního zasedání německé biskupské konference přicházejí nedobré vyhlídky

Jak uvádí agentura kath-net ve svém komentáři, tendence, o kterých mluvili nedávno němečtí biskupové Marx a Bode, bylo možno pozorovat již celá desetiletí. Ale dosud se s takovou jasností o nastoupení vlastní cesty ještě nikdo v Německu nevyjádřil. Němečtí biskupové chtějí vydat k manželství a rodině svůj vlastní list. Chápou biskupskou synodu jako uvedení nové orientace teologie nejen v otázkách manželství, ale v otázkách morálky vůbec. „Nikoliv jen křesťanské poselství má nacházet ohlas u člověka, ale lidé musí nacházet rezonanci u své církve.“

Morální teolog Eberhard Schockenhoff hlásá, že v morálních otázkách má poslední rozhodující slovo osobní svědomí. Uplatníme – li tuto zásadu na situaci civilně sezdaných rozvedených, pak je jejich přístup k přijímání osobní záležitostí jednoho každého. Podobným způsobem argumentoval německý episkopát již ve svém prohlášení z Königsteinu z 30. srpna 1968, ve kterém odmítal encykliku Humanae vitae. Tehdy se jednalo o aplikaci antikocepce, kterou přenechávali němečtí biskupové i zpovědníci soukromému rozhodnutí manželů. Osobní svědomí však může podle apoštolů a podle nauky církve kompetentně rozhodovat jedině tehdy, když je náležitě vzděláno a formováno, aby dokázalo eliminovat náklonnost ke zlému, kterou způsobuje ovoce dědičného hříchu.

V celé této „německé koncepci“ jde v podstatě o nové paradigma, novou odlišnou teologii. Toto globální vykolejení směrem k jiné víře a církvi je logickým plodem dlouhodobého heretického působení německých teologických fakult.