Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch františkánů Neposkvrněné

                                                                        21. 12. 2015

Nejvyšší soud v Římě potvrdil rozhodnutí soudního senátu v Avellino, podle kterého majetek františkánů Neposkvrněné a přidružených laických organizací nebyl předmětem defraudací a veškerý nemovitý majetek musí být navrácen původním majitelům. Právní zástupce laického sdružení Misie Neposkvrněného Srdce Alfonso Rocco potvrdil, že rozhodnutí nejvyššího soudu je konečné.

Obvinění ze zpronevěry učinil první papežský  komisař P. Fidenzio Volpi. Za falešné udání a poškození dobré pověsti bylo Volpimu uloženo zaplatit odškodné ve výši 20 000 €. Jmenovaný mezitím zemřel na následky mozkové mrtvice.

Za pontifikátu Benedikta XVI. představoval řád františkánů Neposkvrněné atraktivní příklad řeholního života a přitahoval právě svou přísnou řeholi mnoho mladých řeholníků z jiných řádů. Právní zástupce laického sdružení Misie Neposkvrněného Srdce Alfonso Rocco potvrdil, že rozhodnutí nejvyššího soudu je konečné.

                                                                     KI