Nejjižnější kostel planety

Ruští pracovníci na stanici v Antarktidě nejsou zbaveni duchovní služby. Pravoslavný kněz Sofronij Kirilov zde slouží Bohu i věřícím. Jako zvláštní vyslanec moskevského patriarchy žije na ostrově Krále Jiřího. Je jedním ze stovky osob, které žijí na této zeměpisné šířce i v zimě, i když zde teploměr klesá na – 25o. V létě se pohybuje teplotní průměr kolem nuly. Ostrov má 95 x 25 km. V létě zde žije kolem 500 lidí, převážně v chilské osadě Las Estrellas (Hvězdná vesnice).

Zatímco ve světě není klidu, zde naopak panuje pokoj.

P. Kirilov má 38 let a patří do skupiny ruských kněží, kteří se střídají v pastorační službě na Antarktidě. Na přání moskevského patriarchy byl zde v roce 2003 postaven nejjižnější kostel světa a zasvěcený Nejsvětější Trojici. Od Moskvy je vzdálen 16 000 km. Ruská výzkumná stanice byla založena v roce 1968. Kostel je celý ze dřeva a byl sem dovezen z Ruska. V létě musí zdejší obyvatelé počítat i s bouřlivým větrem o rychlosti 200 km/hod.

Návštěvníci svatyně jsou obzvlášť uchváceni krásou a vznešeností ikon. V noci je kostel osvětlen a slouží lodím jako maják. Kromě ruského kostela je zde také od roku 1976 argentinská katolická kaple sv. Františka z Assisi. Ta se nachází na Antarktickém poloostrově.                              

   Katholisches.info