Narůstající problémy v církvi: roztržka kvůli AL

                         10. 2. 2017

Zatímco emeritní biskup v Barceloně kardinál Sistach prohlásil před několika dny, že s rozporným materiálem AL je všechno v pořádku a není v něm žádná dvojznačnost, jsou jiní biskupové zcela opačného názoru.

Biskup Philip Egan z Portsmouthu konstatuje „rostoucí problémy v církvi“. Důvodem je AL, které kritici vytýkající rozhodující pasáže, které vyvolávají prohlubující se nejednotu a konflikty.

Biskup Egan oznámil, že na kněžské radě řešili problém, zda se mají kněží řídit podle papeže nebo podle biskupa. Vzniká tak narůstající   chaos. Biskup Egan poukázal na platnou církevní nauku, která zakazuje přístup ke svátostem těm věřícím, kteří žijí v nezákonném svazku a nezachovávají zdrženlivost.

Touto interpretací stojí jeho pastorační směrnice v otevřeném konfliktu s jinými biskupy, kteří se odvolávají na „novou nauku“ podle AL.

Biskup Egan vyzval věřící k naléhavé modlitbě za církev.

                                                                                  KI