Na naléhání věřících

Biskupství Holandska a arcibiskupství v San Francisco v USA vykonají k stému výročí fatimských zjevení zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Jak oznámil Katholiek Niuwsblad 21. března, provedou biskupové Holandska společně zasvěcení země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 13. května.

28. března oznámilo také arcibiskupství San Francisco v Kalifornii v USA, že 7. října 2017 provede zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Jak sdělil arcibiskup, vychází se tím vstříc přání mnoha věřících, kteří o to žádají. Den 7. října byl zvolen proto, že je to den Růžencové Panny Marie a významné výročí vítězné bitvy u Lepanta. Růženec je těsně spojen s Fatimou.

Arcibiskup vyzval věřící k duchovní přípravě, aby zasvěcení bylo duchovně plodné. Vyhlásil k tomu konání katechezí. Arcibiskupství otevírá k tomuto cíli zvláštní internetové stránky.

Katholisches. info