Modlitba Otče náš nevyhovuje

Londýnská organizace „Ženy a církev“, která sdružuje v anglikánské církvi kněze a biskupy ženského pohlaví, požaduje změnu „modlitby Páně“ a dalších modliteb. „Jestliže k popisu Boha používáme jen mužské výrazy, posilujeme představu, že Bůh je muž, a tak sugerujeme představu, že muži jsou Bohu podobnější než ženy. Je nespravedlivé, jestliže jsou ženy pokládány za méně svaté a méně hodné reprezentovat ve světě Krista jen proto, že Bůh stále vystupuje jako ON, jako muž.“ Prohlásila to kněžka Emma Mercy z Trinity College v Oxfordě.

Arcibiskup v Canterbury povolal k řešení problému zvláštní komisi. Zatím je ponecháno věřícím na libovůli, zda setrvají u dosavadního znění, nebo se budou modlit: Matko naše, jež jsi na nebesích….. I když diskuze je v samém počátku, některé farářky již ve svých farnostech začaly feminizovat různé populární modlitby.

rv