Mír v muslimském pojetí


                                                                       moked

Pokusy Vatikánu všemožně zamluvit a omluvit skutečnost, že ve vatikánské zahradě zazněla v neděli i prapodivná islámská modlitba za mír vydobytý vítězstvím nad „nevěřícími“, nakonec troskotají.

Historik Michael Hesemann potvrdil na svém facebooku výroky, které Hamen Abdel Samad ve vatikánské zahradě pronesl. Píše výslovně, že „muslimové lstivě podvedli pořadatele“ této sporné akce. Kromě prosté modlitby začal imám citátem z 2 súry Koránu, takže žádal vlastně Alláha o mír skrze vítězství nad nevěřícími. Tyto výroky jsou dokumentovány i na videozáznamu. Autor děkuje všem, kteří pomohli k odhalení této skutečnosti, a doufá, že tento muslimsky typický „úskok“ přispěje k tomu, abychom lépe prohlédli podstatu islámu. Je zcela nesporné, že citáty z Koránu jsou krajně problematickou předlohou pro modlitbu za mír.

Jestliže si katolík pozve muslima ke společné modlitbě, musí počítat s tím, že pokud tento jinověrec jeho pozvání přijme, sotva se ztotožní s jeho záměry a nebude se modlit na jeho úmysly, ale bude sledovat především na své vlastní cíle a záměry.

Další nezanedbatelnou otázkou je, koho takový muslim vůbec v modlitbě vzývá. „Božstvo“, které nařizuje svým věřícím zatracovat ctitele Ježíše Krista Ukřižovaného a Nejsvětější Trojice, nemůžeme zařadit nikam jinam, než mezi démony.