Milionové odškodné

Řím) Bývalý vatikánský auditor Libero Milone a jeho zástupce Ferruccio Panicco, kteří byli v roce 2017 odvoláni nešetrným a neprůhledným způsobem, budou v soudním procesu, který začne zítra, ve středu, požadovat po Svatém stolci odškodné ve výši 9,3 milionu eur.

První slyšení v této kauze, kterou podali dva bývalí auditoři, se uskuteční zítra odpoledne u vatikánského městského soudu. Vzhledem k tomu, že začátek je naplánován až na 16.30 hodin, očekává se pouze zahájení a vyjasnění procedurálních otázek.

Libero Milone, finanční expert, byl v květnu 2015 papežem Františkem jmenován generálním revizorem Svatého stolce. Byl pověřen kontrolou účetnictví a jeho zprůhledněním. Jeho jmenování se uskutečnilo v rámci ekonomických a finančních reforem, které František oznámil na začátku svého pontifikátu. Již v roce 2014 zřídil samostatné ekonomické dikasterium, tehdy nazvané Ekonomický sekretariát, které mělo sjednotit finance a správu Svatého stolce a zefektivnit je. Prvním prefektem jmenoval nedávno zesnulého australského kardinála George Pella.

Papeži Františkovi však rychle došla odvaha nebo zájem o tuto problematiku. Když se některé vatikánské instituce, které mají vlastní značné pokladny, ohradily proti kontrole a dohledu, František rychle couvl a omezil pravomoci Sekretariátu pro ekonomiku. Kardinál Pell a generální auditor Milone, kteří si jeden druhého velmi vážili, však pokračovali ve své práci, jak jim bylo uloženo. Někdo zřejmě usoudil, že je třeba jejich práci urychleně zastavit, protože v roce 2017 byli oba z Vatikánu hrubě odvoláni.

Kardinál Pell se náhle ocitl v Austrálii, kde čelil obvinění ze sexuálního zneužívání. Jak se ukázalo, neprávem. Papež František ho však vyzval, aby opustil Řím a bránil se proti obviněním doma. Kardinál byl těžce zklamán a zahájil tříleté trápení. Nakonec byl zproštěn viny, ale jeho úřad ve Vatikánu byl ztracen.

Totéž se v témže roce stalo generálnímu auditorovi Liberu Milonemu. Výhrůžky a zastrašování ho donutily k útěku z Vatikánu. To byl stále lepší osud, než jaký si vylosoval kardinál Pell. Oficiálně bylo řečeno, že Milone a jeho zástupce Panicco překročili své kompetence, když vyšetřovali některé zaměstnance papežských států. Pell kritizoval Miloneho odvolání ještě krátce před svou smrtí.

Ať už je přesné pozadí jakékoli, faktem je, že ve vnitrovatikánské přetahované zvítězila jedna strana. Zajímavé je, že František přitom torpédoval své vlastní reformní plány, které nakonec v roce 2017 zmizely v šuplících. Do Vatikánu jmenoval kardinála Pella a Libera Miloneho. Když však došlo na věc, byl to on, kdo je opustil ve prospěch dvorní kamarily.

Oba bývalí auditoři nyní požadují po vatikánském státním sekretariátu, v jehož čele stojí kardinál Pietro Parolin, jehož zástupcem (náměstkem) byl v té době současný kardinál Angelo Becciu, odškodné ve výši 9 278 000 eur.

Milone a Panicco nedávno v médiích zdůraznili, že byli nuceni odstoupit a žalobu podali s cílem „objasnit, co se stalo, a získat spravedlivou náhradu za utrpěné škody“.

Popírají platnost „vynucených rezignací“ a obviňují tehdejšího zástupce Becciua, že je sesadil poté, co přišel na nesrovnalosti ve vatikánských financích.

Kardinál Becciu je zase hlavním obžalovaným v jiném vatikánském procesu. Je obviněn z nesrovnalostí a podvodného nákupu luxusní nemovitosti v Londýně. Spolu s dalšími devíti obžalovanými, mezi nimiž jsou podnikatelé a správní úředníci Svatého stolce, ho za to čeká soudní proces před vatikánským soudem. Vyšly nakonec najevo pochybné obchody, jejichž odhalení museli Pell a Milone zabránit? Krátce před pádem Beccia byl však velitel vatikánského četnického sboru odvolán z funkce. Velitel, loajální ve všech směrech, v roce 2017 Miloneho z Vatikánu hrubě povýšil. 

Když jde o peníze, hlavy se rychle obracejí.

Od počátku se v této válce střídají údery a protiúdery. Právě v tomto kontextu je vnímáno vyšetřování zpronevěry, které Vatikán vede proti Milonemu od jara 2022. Vyšetřování začalo právě ve chvíli, kdy bylo jasné, že vatikánská justice prohlásí řízení o náhradu škody, které Milone podal, za přípustné.

Text: Giuseppe Nardi