Mezinárodn zatykač na biskupa Zanchettu

Buenos Aires/Řím) Argentinská prokuratura pro sexuální delikty vydala mezinárodní zatykač na biskupa Gustava Zanchettu.

Prokurátorka Maria Soledad Filtrin Cuezzová hovoří o „závažném sexuálním zneužívání“ dvou obětí bývalým oranským biskupem a nyní zaměstnancem římské kurie. Podle státního zástupce je přitěžující okolností skutečnost, že trestné činy spáchal vysoce postavený církevní činitel, který znužilžil vztahu důvěry.

Mezinárodní zatykač byl vydán poté, co biskup Zanchetta nereagoval na opakované telefonáty a e-maily na kontaktní adresy, které dobrovolně poskytl loni v srpnu.

V červnu loňského roku, v návaznosti na obvinění, se prokuratura postavila proti zrušení cestovních omezení, která zakazovala panu Zanchettovi opustit Argentinu, kam se na žádost prokuratury vrátil. Příslušný soudní orgán však označil biskupovo ujištění, že se v případě potřeby kdykoli vrátí do Argentiny a bude k dispozici soudním orgánům, za věrohodné. Biskup v červnu opustil Argentinu a vrátil se do Vatikánu. Tam je pro argentinské úřady prozatím nedostupný.

Dne 12. listopadu soudní orgány nařídily zahájení hlavního líčení. Pokusili se proto kontaktovat biskupa Zanchettu a předvolat ho. Zatím bez úspěchu.

Psychiatrická zpráva uvádí, že biskup je „osobnost s psychopatickými rysy (ukazatele manipulace, povrchní emoce, nedostatek empatie)“. Netrpí však psychózou ani jinou duševní poruchou, která by měnila jeho vnímání reality. Šlo mu však o uplatňování moci nad druhými, což mohlo zahrnovat projevené chování a společensky zavrženíhodné činy.

Gustavo Oscar Zanchetta byl v červenci 2013 papežem Františkem jmenován biskupem v Oranu, sufragánním biskupství arcidiecéze Salta. Jmenování bylo překvapivé, protože Zanchetta jako generální vikář své domovské diecéze Quilmes narušil správu a finance.

O čtyři roky později, na konci července 2017, Zanchetta ze dne na den zmizel z Oranu. O jeho pobytu v diecézi nebyly žádné zprávy. Papež František udělil Zanchetovi 1. srpna 2017 „na jeho vlastní žádost“ status emeritního kněze. V prosinci 2017 se náhle objevil na vysoké pozici ve vatikánské správě apoštolských statků. Bylo to o to překvapivější, že Zanchetta po sobě zanechal dvě diecéze rozvrácené špatnou správou.

Pomalu však začaly být známy skutečné důvody jeho útěku. Vysoce postavení kněží jeho diecéze kontaktovali apoštolského nuncia a Řím a nahlásili homosexuální dvojí život biskupa. V jeho mobilním telefonu byly nalezeny sporné fotografie. Kromě toho si rektor semináře a generální vikáři stěžovali, že biskup sexuálně korumpuje své vlastní seminaristy.

Vatikán na první zprávy médií reagoval prohlášením, že o ničem neví. Na jaře 2019 se však objevila podání z diecéze Oran, která pocházejí z roku 2015. Podle toho o tom Řím věděl, aniž by zasáhl. Dokonce i když se pro argentinského biskupa stalo „příliš horkým“ a odjel přes Španělsko do Vatikánu, František ho tam přijal s otevřenou náručí a dosadil ho na vysoký post. Teprve když média odhalila skutečné pozadí a některé dokumenty, které to dokazovaly, Vatikán oznámil, že Zanchetta svou funkci pozastavil. V každém případě se během postní doby 2019 ještě zúčastnil postní rekolekce s vysoce postavenými pracovníky kurie a papežem Františkem.

Uvidíme, jak se Santa Marta vypořádá s mezinárodním zatykačem na Zanchettu.