Mexico City: vyhlášený tvrdý dekret odvolán

Kardinál Robles na návštěvě v pobočce Bratrstva svatého Petra: Deset týdnů poté, co guadaljarský arcibiskup vydal tvrdý dekret o zavedení Traditionis custodes, jej vzal zpět.

(Mexico City) „Dny nejistoty skončily,“ napsal Rorate Caeli na svátek svatého Mikuláše. Kardinál Francisco Robles, arcibiskup z Guadalajary, odvolal dekret, kterým zavedl omezení proti tradičnímu obřadu a Bratrstvu svatého Petra. Mexiko se tak stává precedentem, že represivní opatření lze zvrátit – a to velmi rychle.

Kardinál José Francisco Robles Ortega, arcibiskup mexické Guadalajary, vydal 21. září dekret, kterým ve své arcidiecézi implementoval Motu proprio Traditionis custodes papeže Františka ze 16. července. Dekret byl formulován tak tvrdě, že vyvolal obavy z brzkého zániku vzkvétající komunity Petrova bratrstva, jeho bašty v Latinské Americe.

Farnost San Pedro en Cadenas, kterou v Guadalajaře v roce 2010 založil kardinál Juan Sandoval Íñiguez, předchůdce kardinála Roblese, a kterou od té doby spravovalo Bratrstvo svatého Petra, byla zrušena škrtem pera.

Poté, co se dekret o anulování stal známým, obrátili se věřící na arcibiskupa a na veřejnost. Žádali, aby tyto farnosti nebyly potlačovány a aby s nimi byl zahájen dialog. Dekret vydal kardinál Robles „bez předchozího dialogu“. Věřící napsali svému hlavnímu pastýři: „Dekret ničí více než desetileté dílo zbožné a živé komunity a zanechává její věřící v nejistotě.“ Arcibiskupovi sdělili: „Je pro nás důležité, abychom svou víru žili církevně. Chceme mít v kostele místo, kde můžeme praktikovat svou víru.“

Bratrstvo sv. Petra iniciovalo růžencovou novénu „za papeže Františka a biskupy“, aby ukázalo, že „láska k církvi a k posvátné tradici, zejména ke mši svaté, nejsou v rozporu“. Prvních devět říjnových dní se na tento úmysl nepřetržitě modlili. Devátý den byl zakončen pěší poutí do baziliky Nuestra Señora de Zapopan v Mexiku.

Toto úsilí nebylo neúspěšné. Kardinál Robles před několika dny navštívil pobočku Bratrstva svatého Petra, Casa Cristo Rey, a ujistil se o „řádném zhodnocení užitečnosti“ této farnosti pro duchovní blaho věřících, jak předepisuje Traditionis custodes. Dekret, který vydal, a zrušení jsou tedy mimo hru. Zda a jaké změny nastanou pro farnost a práci bratrstva po tomto přehodnocení, se teprve uvidí.

Věřící jsou nicméně vděční, že je tato otázka opět otevřená a že se obnovil stav před vydáním dekretu. Jsou vděční, že mohou pokračovat v církevním životě a nadále přijímat svátosti podle tradičního ritu. Především tak může pokračovat plodný apoštolát Bratrstva sv. Petra.

Věřící farnosti pokračují ve svých modlitbách, aby byla vyslyšena i ostatní společenství tradičního obřadu, která jsou zavedením Traditionis custodes poškozena.

Během své návštěvy v Casa Cristo Rey kardinál Robles posvětil novou křížovou cestu a obraz Nejsvětějšího Srdce v tradičním rituálu. Souhlasil také se sloužením papežské mše v tradičním ritu. Přesné datum oslav zatím nebylo oznámeno.

Stažení dekretu ani ne tři měsíce po jeho vydání představuje precedens. Mnoho biskupů dosud nepřijalo opatření k zavedení Traditionis custodes. Historik a bývalý maltézský rytíř Henry Sire, autor knihy kritizující papeže „Papež diktátor“, to považuje za odmítnutí namířené proti papeži Františkovi. František je nyní „tak nepopulární“, že i biskupové, kteří nemají sympatie k tradičnímu obřadu začalim jeho pokyny ignorovat.

Guadalajara, se vší opatrností, která se zdá být na místě, nám představuje nyní první případ, kdy biskup nejprve zavedl Traditionis custodes tvrdým způsobem, a pak si uvědomil, že to byl špatný krok.

Guadalajara je centrem bratrstva sv. Petra v Latinské Americe.


Giuseppe Nardi Katholisches