Malta, kněz obviněný z „homofobie „státem i církví

Otec Davide Muscat komentuje odporný zločin a říká, že z hlediska nauky je homosexuální praxe horší než posedlost. Tato úvaha by ho mohla stát rok vězení a pokutu 23 000 eur, navíc k suspenzi, kterou by mu mohl uložit Mgr Scicluna.


Abychom pochopili, co by se mohlo stát některým kněžím, kdyby byl v Itálii zaveden zákon proti takzvané „homofobii“ – jako je DDL Zan -, stačí se podívat na to, co se děje na celém poloostrově. Není třeba chodit daleko. Stačí přeplout moře a dostat se na ostrov Malta, kde byla loni schválena novela trestního zákoníku v duchu přání našeho pana Zana a jeho stoupenců. Na Maltě v posledních dnech došlo k trojímu útoku na katolického kněze otce Davide Muscata ze strany ministrů a poslanců socialistické vlády Roberta Abely, sdružení LGBT „Malta Gay Rights Movement“ a maltského liberálně-progresivního arcibiskupa monsignora Charlese Scicluny.

Případ vychází z kriminálního příběhu. 1. ledna byla na veřejné zahradě ve městě Sliema znásilněna a zavražděna mladá 29letá Polka Paulina Dembská. Vyšetřování vedlo k zatčení údajného vraha, dvacetiletého Malťana Abnera George Aquiliny, který byl zadržen krátce poté, co se během mše vloupal do kostela. Několik okamžiků po nálezu Dembské bezvládného těla, v časných ranních hodinách, vtrhl Aquilina do farního kostela v Ballutě, převrátil lavice a řečnický pult, načež byl zahnán přítomnými věřícími a zatčen policií. Z počátečního vyšetřování vyplývá, že údajný vrah byl dlouhodobě závislý na drogách, provozoval prostituci s muži a sexuálně obtěžoval mladé ženy. Dokonce se objevily zvěsti a důvodné podezření, že muž byl posedlý ďáblem, což potvrzovala skutečnost, že měl na hrudi vytetovaný ďáblův obraz a na noze číslo 666, a některé výpovědi, které učinil na policii, například že sloužil a byl pod příkazy „ďáblových frekvencí“. Aquilina však byl podroben psychiatrickému vyšetření, aby se zjistil jeho duševní stav.

Rozhořčení nad touto vraždou na Maltě okamžitě vyvolalo na místních sociálních sítích takový rozruch, že se do případu vložil i otec Davide Muscat, známý svými postoji věrnými církevnímu magisteriu, který reagoval na slova jednoho z LGBT aktivistů. V komentáři na Facebooku otec Muscat hovořil o možnosti, že podezřelý z vraždy Abner Aquilina je gay, bisexuál nebo posedlý ďáblem, a poté, co zopakoval, že je třeba mu seriózně a profesionálně pomoci, kněz řekl, že praktikovat homosexualitu je horší než být posedlý. Tento postřeh je navíc teologicky správný, protože homosexuální jednání je výsledkem svobodného rozhodnutí, zatímco posedlost ďáblem je objektivní a nedobrovolný stav.

Prohlášení otce Muscata však vyvolalo zuřivou reakci socialistické vlády, homosexuálního hnutí a dokonce i ostrovního arcibiskupa Charlese Scicluny. Dva duchovní odsoudili kněze za šíření „homofobních“ nenávistných projevů a vyzvali k jeho zatčení. Totéž učinili členové maltského LGBT hnutí, zatímco arcibiskup Scicluna kněze veřejně odsoudil s tím, že takové projevy jsou zcela nepřijatelné, a nařídil mu, aby komentáře ze své facebookové stránky smazal. Arcibiskup Scicluna dokonce pohrozil, že otci Muscatovi pozastaví výkon jeho veřejné služby. Liberálně-progresivní orientace maltského arcibiskupa je dobře známá, stejně jako jeho blízkost k vůdcům homosexuálních organizací na ostrově, kteří ho považují za svého velkého přítele.

Otec Davide Muscat byl předvolán na policejní stanici, kde se dozvěděl, že byl formálně obviněn. Soud s ním proběhne 28. ledna. Maltská spravedlnost je zjevně v případě těchto zločinů rychlá. Obviněn je z porušení článku 82A trestního zákoníku, který byl novelizován teprve v loňském roce a který stanoví, že „kdo užívá výhružná, urážlivá nebo hanebná slova nebo se chová výhružně, urážlivě nebo nebo šíří písemné nebo tištěné materiály s výhružným, urážlivým nebo hanebným obsahem nebo jinak podněcuje k násilí nebo rasové či náboženské nenávisti vůči jiné osobě nebo skupině osob na základě pohlaví, pohlavní identity, sexuální orientace, rasy, barvy pleti, jazyka, etnického původu, náboženství nebo víry či politického nebo jiného smýšlení“.

Otec Davide Muscat byl předvolán na policejní stanici, kde se dozvěděl, že byl formálně udán. Soud s ním proběhne 28. ledna. Maltská spravedlnost je zjevně v případě těchto zločinů rychlá. Jedná se o obvinění z porušení čl. 82A trestního zákoníku, novelizovaného teprve v loňském roce, který stanoví, že „kdo užívá výhružná, urážlivá nebo hanlivá slova nebo se dopouští výhružného, urážlivého nebo hanlivého chování nebo šíří písemné nebo tištěné materiály s výhružným, urážlivým nebo hanlivým obsahem nebo jinak podněcuje k násilí nebo rasové či náboženské nenávisti vůči jiné osobě nebo skupině osob na základě pohlaví, pohlavní identity, sexuální orientace, rasy, barvy pleti, jazyka, etnického původu, náboženství či víry nebo politického či jiného smýšlení, nebo pro které je takové násilí nebo rasová či náboženská nenávist s přihlédnutím ke všem okolnostem pravděpodobně vyvolána, bude potrestán odnětím svobody na šest až osmnáct měsíců“. Kromě toho je obviněn z nesprávného používání elektronických komunikačních zařízení a může mu být uložena pokuta ve výši až 23 000 eur.

V katolickém světě se ozvaly hlasy na obranu kněze, který má mít problémy kvůli obvinění z homofobie, ale arcibiskup Scicluna zůstává neoblomný. Buď se otec Muscat omluví a své komentáře smaže, nebo bude suspendován. Maltská diecéze si nemůže dovolit mít ve svých řadách „homofobního“ kněze. My naopak veřejně a s přesvědčením podporujeme otce Davida Muscata v boji proti hanebnému útoku, jehož se stal obětí. A jako věřící se za něj nadále modlíme.

La Nuova Bussola Quotidiana – Gianfranco Amato

(přibývá zvrácených intepretací)